×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

"To była piękna lekcja historii”  tak brzmi jeden z wpisów w księdze pamiątkowej , złożony z okazji 25-lecia Szkoły Podstawowej nr 5 im. Wlastimila Hofmana w Szklarskiej Porębie.

W naszej szkole kwiecień od wielu lat jest miesiącem poświęconym naszemu patronowi Wlastimilowi Hofmanowi. W okresie tym w różnej formie jest przekazywana i utrwalana  wiedza na temat życia i twórczości nestora polskiego malarstwa.
W tym roku święto patrona szkoły przypadło na 23. kwietnia 2010 roku i zbiegło się z  jubileuszem 25-lecia szkoły, nadaniem sztandaru, 50-leciem nadania Szklarskiej Porębie Praw Miejskich oraz obchodami Święta Ziemi. Okazji do świętowania było więc wiele. Wszystkie znalazły odzwierciedlenie w przygotowanym programie artystycznym.

Ten niezwykły dla naszej społeczności dzień zgromadził w murach naszej szkoły wielu znakomitych gości. Na uroczystość przybyli: przedstawiciel władz powiatowych p. Julian Lachowicz,  przewodniczący RM pan Grzegorz Sokoliński, burmistrz Szklarskiej Poręby pan Arkadiusz Wichniak, radni RM  - panie Irena Rzemieniewska , Dorota Maj, Grażyna Mieżwińska oraz panowie Bogdan Ginter, Mirosław Pluta, Inspektora Oświaty p.Anna Ostrowska, wielu dyrektorów i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz dyrektor pan Martin Bartos i czteroosobowa delegacja z partnerskiej szkoły w Lanovie (Republika Czeska). Nie zabrakło też byłych pracowników szkoły - pani Danuty Arciuszkiewicz-Dubienieckiej -pierwszej dyrektor szkoły, wieloletniego wicedyrektora placówki pana Zenona Luberta. Szczególnymi gośćmi szkoły w tym dniu byli przyjaciele i modelki Wlastimila Hofmana: p. Krystyna Trylańska-Makcówka, p. Janina Gerczak,  p. Janina Korpal, oraz opiekun Wlastimilówki pan Wacław Jędrzejczak, Jerzy Lechowicz oraz dr Wacław Karwiński.

Obchody Święta Patrona Szkoły rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw Bożego Ciała , którą odprawił ks. proboszcz Marek Sowiński wraz z katechetą naszej szkoły o. Włodzimierzem Starosteckim. W trakcie nabożeństwa został poświęcony sztandar, ufundowany przez Radę Miasta Szklarskiej Poręby. Po zakończeniu Mszy Świętej  wszyscy zgromadzeni goście oraz uczniowie i pracownicy szkoły udali się do sali gimnastycznej, gdzie odbyła się kolejna część uroczystości -akademia.

Rozpoczął ją dyrektor szkoły mgr Tomasz Frąc, który prowadził całą uroczystość. Podczas akademii mieliśmy okazję odbyć wyciskające łzy wzruszenia podróże w czasie, a to dzięki prezentacjom multimedialnym: ,, Kronika Szkoły: 1 września 1984- otwarcie SP5”, ,,Kronika Szkoły: 27 kwietnia1992-Wybór Patrona Szkoły” ,,Ilustrowanemu wywiadowi z Wlastimilem Hofmanem- Czasy paryskie” –fragmenty wywiadu udzielonego przez patrona szkoły w 1964 roku. Prezentacje przeplatane były występami uczniów. Zaprezentowała się grupa taneczna przygotowana  pod kierunkiem p. mgr Anny Zbudowskiej-Bejm, występ ten zdobył sympatię publiczności i niezwykle ożywił atmosferę na sali. W inscenizacji poświęconej Wlastimilowi Hofmanowi zaprezentowali się uczniowie klasy szóstej Patryk Korwin-Piotrowski (W. Hofman) oraz Kinga Turska (uczennica -dziennikarka). Inscenizację przygotowała na podstawie książki  Bogusława Czajkowskiego ,,Portret z pamięci”  p. mgr Marzenna Wajdowicz. Klasa III pod kierownictwem p. mgr Ireny Bułat  przygotowała niezwykle pouczające przedstawienie ekologiczne ,,Na ratunek Ziemi”. Słowa uznania należą się również rodzicom uczniów klasy III za przygotowanie imponujących strojów dla młodych aktorów.

Wręczono też nagrody laureatom Szkolnego  Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły oraz Szkolnego Konkursu Plastycznego.

Niezwykle ważnym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru. Sztandar ufundowany został przez  Radę Miasta Szklarskiej Poręby z okazji jubileuszu 25-lecia szkoły, w imieniu społeczności szkolnej, z rąk Przewodniczący Rady Miejskiej p. Grzegorz Sokolińskiego i Burmistrza p. Arkadiuisz Wichniak, przyjąl go Dyrektor Szkoły. Asystowali przedstawiciele Rady Miejskiej: p. Irena Rzemieniewska, Bogdan Ginter  oraz Mirosław Pluta. Dyrektor przekazał sztandar uczniom -w skład pocztu sztandarowego weszli uczniowie klasy VI: Szymon Witusiak, Anna Góral i Natalia Halow .W obecności wszystkich zgromadzonych ślubowanie na sztandar  złożyli przedstawiciele wszystkich zespołów klasowych szkoły. Rotę ślubowania odczytała Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Klaudia Denderes.

Po akcie ślubowania p. dyrektor wspólnie z chorążym pocztu sztandarowego dokonali prezentacji sztandaru. Widnieje na nim kopia autoportretu Wlastimila Hofmana, okala ją napis ,,SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5 IMIENIA WLASTIMILA HOFMANA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE”. Litery wykonane są złotym haftem w stylu secesyjnym, ponieważ  takich właśnie liter używano w okresie, w którym tworzył W. Hofman. Portret i napis umieszczone są na zielonym tle symbolizującym piękno otaczającej nas karkonoskiej przyrody. Rewers sztandaru stanowią barwy narodowe, na ich środku widnieje godło państwowe - biały orzeł w koronie na czerwonym tle.
,,Nadanie sztandaru to wielka nobilitacja, ale też i wielki obowiązek” przypomniał uczniom dyrektor szkoły. Miejmy nadzieję, ze wszyscy będziemy o tym pamiętać.
Na zakończenie akademii p. dyrektor podziękował władzom miejskim za widoczną opiekę nad placówką i udaną współpracę, dzięki którym nauczanie w Szkole Podstawowej nr 5 odbywa się w warunkach sprzyjających bezpieczeństwu uczniów i ich wszechstronnemu rozwojowi, zaprosił też do zwiedzenia trzech przygotowanych ekspozycji: upamiętniającej sylwetkę patrona szkoły -Wlastimila Hofmana, prezentującej 25-letnią historię szkoły, upamiętniającą 50-lecie nadania praw miejskich naszemu miastu, a także do odwiedzenia stoiska ,,Słodka Szkoła” i udziału w licznych zabawach i konkursach. 

Tekst Marzenna Wajdowicz

Zdjęcia MOKSiAL  (nr 1,3,4,7,8,9) i T. Dyrcz (pozostałe fot)