×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie w dniu 31 marca 2010 r. podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Szklarska Poręba na okres od 1 maja 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r. w następujących wysokościach:

- za dostarczoną wodę: 6,24 zł  za m3   netto tj. 6,68 zł brutto.
- za odprowadzane ścieki:  9,40  zł  za m3  netto tj. 10,06 zł brutto.

Zgodnie z uchwałą obowiązujące miesięczne stawki opłaty abonamentowej wynosić będą:

- odbiorcy rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej: 6,38 zł/odb./m-c netto,  tj. 6,83 zł brutto
- odbiorcy korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym: 4,41 zł/odb./m-c netto, tj. 4,72 zł brutto
- odbiorcy rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody: 5,89 zł/odb./m-c netto, tj. 6,30 zł brutto.

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie w dniu 31 marca 2010 r. podjęła równocześnie uchwałę w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w następujących wysokościach:

0,75 zł  netto do 1m3 doprowadzanej wody, tj. 0,80 zł brutto.
- 3,41 zł netto do 1m3 odprowadzanych ścieków, tj. 3,65 zł brutto.

Z uwzględnieniem dopłat ceny obowiązujące od 1 maja 2010r. za dostawę wody i odprowadzanie ścieków wynosić będą:

- cena za dostawę wody: 5,49 zł za m3   netto  tj. 5,88 zł brutto
- cena za odprowadzanie ścieków: 5,99 zł za m3   netto tj. 6,41 zł brutto

Skala podwyżek w stosunku do obecnie obowiązujących taryf po uwzględnieniu dopłat jest następująca:

woda - zwiększenie o   0,92 zł za m3  
ścieki - zwiększenie o   0,59 zł za m3