×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

20 marca odbyło się zorganizowane w ramach projektu „Zdolna Dolna – wspólnie możemy więcej” wydarzenie promujące ten rejon miasta, upowszechniające wiedzę na temat jego historii i urody a przede wszystkim integrujące lokalną społeczność.
W programie przewidziano:
- przejazd bryczką,  nowym „konnym szlakiem kanapowym”, po najpiękniejszych zakątkach Szklarskiej Poręby Dolnej i Średniej,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek w Chacie Izerskiej,
- opowieści i wspominki na temat „jak to drzewiej bywało”...  w Szklarskiej Porębie Dolnej,
- wspólne śpiewanie do akordeonowego grania.

W wydarzeniu uczestniczyło 55 osób mieszkańców, członków Partnerstwa i Stowarzyszenia, zaproszonych gości i przyjaciół Zdolnej Dolnej. Nie zabrakło Arkadiusza Wichniaka Burmistrza Szklarskiej Poręby z małżonką, Grzegorza Sokolińskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej z małżonką, Donata Pawłowskiego Komendanta Komisariatu Policji oraz zawsze wspierającego wszelkie społeczne działania Ojca Marka Sowińskiego, Proboszcza Parafii p.w. Bożego Ciała oo. Franciszkanów.
O godzinie 1710 spod Kościoła p.w. Niepokalanego Serca NMP stojącego przy ulicy Piastowskiej w  Szklarskie Porębie Dolej wyruszyło 10 bryczek w trasę opracowaną przez uczestników projektu (zdjęcia), pracowników MOPS (przebieg trasy),  przy merytorycznym wsparciu Panów Pieczko (ojca i syna) – właścicieli części wynajętych bryczek.  Całość – trasa, zdjęcia oraz opis najpiękniejszych, mijanych po drodze miejsc znalazła się w wydanej na tę okoliczność broszurze zatytułowanej podobnie jak projekt „Zdolna Dolna – wspólnie możemy więcej” . Wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymali po egzemplarzu, a reszta z 500 wydrukowanych sztuk służyć będzie do promowania zarówno podjętych działań, samego Partnerstwa jak i całej Szklarskiej Poręby, ze szczególnym wskazaniem rejonu Dolnej.

Druga część wydarzenia zapełniona została strawą dla ducha: opowieściami o historii tej najstarszej części miasta w wykonaniu Przemysława Wiatera, doktora historii i radnego Szklarskiej Poręby Dolnej; wspólną zabawą i śpiewaniem z muzyczną oprawą przygotowaną przez naszego mistrza akordeonu Zygmunta Golę. Gościnie wystąpiła Pani Irena Wichniak z pięknie wykonanymi  utworami klasycznymi i światowymi standardami. Strawę dla ciała w postaci kiełbasek przy ognisku, pysznych flaczków, bigosu, chleba ze smalcem i ciasta już w Chacie Izerskiej zapewnili Państwo Stanisze. Jest co wspominać, o czym świadczy między innymi garść zdjęć zamieszczona poniżej.
 
Dobiega końca projekt „Zdolna Dolna – wspólnie możemy więcej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jestem przekonana, że jego pozytywne efekty odczuwać będziemy jeszcze przez długi czas – choćby w postaci projektów (przywoływanych w poprzednich informacjach o realizacji działań), a przede wszystkim w postaci więzi i chęci współpracy trwale łączącej uczestników i przyjaciół Zdolnej Dolnej. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w rozwiązywanie problemów miasta oraz w integrowanie naszej społeczności

Elżbieta Pawłowska – koordynator projektu

Realizatorem całego projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, jednostka organizacyjna samorządu inicjująca i wspierająca działania aktywizujące oraz integrujące lokalną społeczność.

Projekt i wynikające z niego działania wpisują się w Strategię Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2008-2015, Priorytet 3. Promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego i wprowadzanie partycypacyjnego modelu gminy; Działanie 3.1. Wsparcie lokalnych inicjatyw, opartych o zasady pomocniczości i partnerstwa, oraz 3.2 Aktywizacja społeczności lokalnych.