×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

13 stycznia w Szałasie "Sielanka" przy Wodospadzie Kamieńczyka odbyło się IV Spotkanie Opłatkowo - Noworoczne Ludzi Gór.

Znamienitymi Gośćmi spotkania byli m.in. J.E. Ks. Biskup Stefan Cichy, Starosta Powiatu Jeleniogórskiego Jacek Włodyga, Posłanka Beata Machałek, Dyrektor KPN Andrzej Raj, Komandor Biegu Piastów - Julian Gozdowski oraz  zasłużeni przewodnicy jak Zdzisław Gasz, Zenon Kędziora szkolący od wielu lat kadrę przewodnicką, Krystyna Trylańska i Maciej Abramowicz - naczelnik GOPR.
W miłej,ciepłej atmosferze wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie noworoczne życzenia.

Podczas spotkania odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień i statuetek "Izerskiego Kryształu" przyznawanego już  od ośmiu lat przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Pogórza Izerskiego i Gór Izerskich „ZAKWISIE”.
Stowarzyszenie "ZAKWISIE" zajmuje się promowaniem piękna regionu Pogórza i Gór Izerskich, jego tradycji i wielowiekowej kultury a także organizowaniem społeczności lokalnej na rzecz rozwiązywania wspólnych, codziennych problemów.
  "Przyciągamy do udziału w naszych przedsięwzięciach gminy, lokalne przedsiębiorstwa i inne stowarzyszenia aby mobilizować indywidualne umiejętności, zbiorową energię nas wszystkich dla działań na rzecz dobra wspólnego. Każdy coś potrafi i nie ma ludzi niepotrzebnych. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że wiedza, umiejętności, pracowitość oraz wyjątkowość całego Pogórza i Gór Izerskich pozwalają nam podejmować przedsięwzięcia dobrze służące wszystkim Mieszkańcom. Na mapie Polski i Europy nie jesteśmy anonimowym miejscem. Wielu spośród nas – Mieszkańców tego regionu to ludzie o dużych a często wybitnych osiągnięciach." Andrzej Woźniak (*)

Przyznawane przez Stowarzyszenie nagrody są właśnie uhonorowaniem ludzi pracujących na rzecz rozwoju regionu Pogórza i Gór Izerskich.

W roku 2009 Kapituła wyróżniła "Izerskim Kryształem":
- Dariusza Milińskiego — artystę, malarza, animatoar wielu kulturalnych projektów,
- Arkadiusza Lipina - redaktora naczelnego serwisu www.goryizerskie.pl,
- Wiesławę i Stanisława Polańskich – kontynuujących tradycję schroniska „Chatka Górzystów”.

Organizator: Stowarzyszenie Przewodników Sudeckich, inicjatywa Komitetu Nasze Miasto działającym przy Parafii pw O.Maksymiliana prowadzonej przez Ks. Dziekana  Bogusława Sawaryna

(*) źródło: www.zakwisie.pl