×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Od stycznia do kwietnia 2010 roku istnieje możliwość przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Kto może przekazać 1% podatku?
- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
- podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej 19% stawki podatku.
Ten 1% podatku mogą przekazać również emeryci pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie.
Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Jak to wygląda w praktyce?
Wniosek składa się poprzez wypełnienie odpowiedniej rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT - 36, PIT - 36L, PIT - 37, PIT - 28, PIT - 38).
Darczyńca podaje w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (zatytułowanych "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") nazwę i numer pod jakim widnieje w KRS organizacja. Wpisuje także kwotę, którą chce przekazać dla OPP, nie może ona być wyższa niż 1 procent podatku należnego za 2009 rok.
Pieniądze - 1% podatku należnego na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu 2010 r., pod warunkiem gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.
Wobec powyższego, Burmistrz Szklarskiej Poręby zwraca się z prośbą o skorzystanie z wyżej opisanych możliwości i finansowe wsparcie działalności organizacji pożytku publicznego funkcjonujących na terenie Miasta Szklarska Poręba:

1. Miejski Ludowy Klub Sportowy „WOSKAR” Szklarska Poręba Wojcieszyce,
nr KRS 0000108083,
nr konta: 50 1020 5558 1111 1187 9030 0347

2. Stowarzyszenie „PUCH OSTU”, nr KRS 0000258946,
nr konta: 10 1090 1984 0000 0001 0573 7513

3. Stowarzyszenie „BIEG PIASTÓW”,
nr KRS 0000102760
nr konta: 59 1020 2124 0000 8402 0072 3858

4. Towarzystwo Izerskie Osada Orle,
nr KRS 0000097019

Burmistrz Szklarskiej Poręby, Arkadiusz Wichniak