×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Burmistrz szklarskiej poręby przypomina o ustawowym (1) obowiązku złożenia w tut. Urzędzie w terminie do 31 stycznia 2010r.(2) stosownego (3) oświadczenia o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych w roku ubiegłym (4), przez przedsiębiorców (podmioty gospodarcze) prowadzące sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży (5), w ramach udzielonego im przez Burmistrza Szklarskiej Poręby zezwolenia.

(1)- art. 111 ust. 4 z dnia 26 października 1982 roku ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
          alkoholizmowi ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm. ),
(2)- najpóźniejszy termin złożenia oświadczenia i wniesienia I raty opłaty bez możliwości prolongaty,
(3)- właściwy druk do pobrania w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 3 lub na www.szklarskaporeba.pl
(4)- wartość brutto należy rozumieć przez wartość uwzględniającą cenę po której alkohol
          jest sprzedawany w danym punkcie, a więc cenę którą płaci każdy kupujący, czyli cenę
          zawierającą podatek VAT opłacony przez podmiot gospodarczy oraz marżę
(5)- do spożycia w miejscu sprzedaży tj. w barach, restauracjach, hotelach, pensjonatach,
          schroniskach i innych placówkach gastronomicznych na terenie miasta; do spożycia poza
          miejscem sprzedaży tj. placówki sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych (sklepy).