×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

17. listopada na terenie Szkół Podstawowych nr 1 i nr 5 w Szklarskiej Porębie funkcjonariusze policji przeprowadzili cztery spotkania w ramach realizowanych Programów Rządowych pn. ,,Razem Bezpieczniej” , ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła”, Programów Krajowych, Programów Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze ze szczególnym uwzględnieniem programu wieloletniego ,,Nie daj się uzależnieniom i wszelkim zagrożeniom!”. W zajęciach, których inicjatorami byli dyrektorzy szkół, udział wzięli uczniowie, nauczyciele i wychowawcy, w sumie ok. 300 osób.

Zainicjowane przez Policję spotkania poświęcone były zasadom bezpieczeństwa oraz służą wymianie informacji na temat występujących zagrożeń i sposobów ich unikania, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań.
Spotkania z dziećmi i młodzieżą, przeprowadzone były w różnej formie / w zależności od sytuacji / m.in. w formie prelekcji, pogadanek, ,,burzy mózgów”, zabaw, itp.
Tematem spotkań był min.:

1.    ,,Omówienie zagrożeń i sposobów ich unikania”:
-  zachowanie w domu: pod nieobecność rodziców, w kuchni, obsługiwanie  urządzeń elektrycznych i z ostrych narzędzi, sposoby postępowania w kontakcie ze środkami chemicznymi i lekarstwami, wyglądanie przez okno,
- w drodze do i ze szkoły,
- na ulicy (przechodzenie przez ulicę – miejsca dozwolone – z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji, poruszanie się poboczem, zachowanie się w przypadku kierowania ruchem na drodze przez policjanta, znajomość znaków drogowych informacyjnych, ostrzegawczych, zakazu, nakazu, wyposażenie w elementy odblaskowe,
- jazda na rowerze (wyposażenie roweru i rowerzysty),
- na dworze, podwórku (podczas zabawy, w kontakcie z osoba obcą, psem, dzikimi zwierzętami,
- w obszarach kolejowych,
- w górach (właściwe przygotowanie: ubranie i zachowanie na wypadek zmiany pogody),
- w lesie, na wycieczce,
- w podróży ( w samochodzie – jazda w pasach lub foteliku, w autobusie – wsiadanie i wysiadanie od strony chodnika lub pobocza, na statku, na promie, w pociągu, w samolocie),
- nad wodą (akweny wodne),
- w szkole (bezpieczne zachowanie bez konfliktów i agresji),
- na wypadek znalezienia niebezpiecznych narzędzi i materiałów (granat, materiały pirotechniczne),
- na śniegu i lodzie
2.    ,,Uprawnienia nauczyciela do ochrony”.
3.    ,,Odpowiedzialność prawna nieletnich”.
4.    ,,Prawa człowieka”.
5.    ,,Przemoc w szkole”.
6.    Przygotowanie do kryzysowej sytuacji, zachowanie w trudnych sytuacjach oraz numery telefonów alarmowych: 997 i 112 Policja, 998 Straż Pożarna, 999 Pogotowie Ratunkowe,  985 lub 601 100 300 GOPR.

Elementem szczególnym spotkań było propagowanie akcji ,,Bezpieczna droga do szkoły”. Propagowano elementy składające się na bezpieczeństwo, w tym dot. form spędzania czasu wolnego, zabawy i zasad bezpiecznego poruszania się dzieci po drogach i noszenia przez nie elementów odblaskowych. Po zapoznaniu dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze i jej otoczeniu, ćwiczyłam z dziećmi prawidłowe przechodzenie przez jezdnię (przejścia z sygnalizacją świetlną, bez sygnalizacji świetlnej oraz w przypadku kierowania ruchem przez policjanta). Podczas zajęć praktycznych ćwiczyłam także metody na wypadek podejścia nieznanego psa: ,,Drzewka" i ,,Żółwika".

Na prelekcjach z udziałem starszych klas omówiono także:
•    odpowiedzialność karną nieletnich w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
•    środki opiekuńczo-wychowawcze jakie orzeka sąd rodzinny w stosunku do nieletnich sprawców czynów karalnych oraz nieletnich zdemoralizowanych,

Ponadto przedstawiono działalność Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze w zakresie prewencji kryminalnej, w tym podejmowanie inicjatyw dot. ,,Nie daj się uzależnieniom i wszelkim zagrożeniom!” z uwzględnieniem  ,,stołów roboczych” i „stolików oświatowych”, ,,Procedury szkolne postępowania w sprawach nieletnich” (w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości Wśród Dzieci i Młodzieży), realizowanie akcji pn. ,,STOP wagarom – wybieram szkołę” ,,STOP 18”, ,,,,Pozory mylą – dowód nie”, ,,Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony”, ,,Dyskotekom Tak-Narkotykom Nie” oraz  w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie procedura – procedura policyjna ,,Niebieskie Karty”, Policyjny Program Wspierania Ofiar Przestępstw, ,,Kocham. Nie biję.”,  ,,Kocham. Reaguję”, ,,Nie pozwól bić dzieci”, i  inne.

Okazywane zainteresowanie dzieci tematyką dot. bezpieczeństwa oraz przekazywane nam wyrazy podziękowania zarówno ze strony uczniów, wychowawców poszczególnych klas i Dyrekcji oraz pedagogów szkolnych pozwalają sądzić, iż sposób przygotowania spotkań oceniony został szczególnie pozytywnie.

Na zakończenie spotkania Dzielnicowi i Specjalista ds. Prewencji Kryminalnej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze ustalili dalsze formy współpracy w nowym roku szkolnym.

Szkolenia przeprowadziły : mł.asp. Danuta Razmysłowicz – Specjalista ds. Prewencji Kryminalnej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze wraz z sierż. Justyną Filipczuk i sież. Krzysztofem Żwirko - Dzielnicowymi Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie (*)

(*) źródło: opracowanie mł.asp. Danuta Razmysłowicz – Specjalista ds. Prewencji Kryminalnej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze