×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Klub Integracji Społecznej pragnie poinformować, iż wspólnie z Komisariatem Policji w Szklarskiej Porębie przystąpiło do realizacji Projektu pod nazwą „Dzielnicowy – policjant pierwszego kontaktu”
Projekt ma na celu, uświadomienie społeczności lokalnej zadań i obowiązków  policjanta dzielnicowego. Przedstawienie dzielnicowego jako policjanta pierwszego kontaktu - ale nie od nagłych sytuacji, tylko raczej od sytuacji problemowych. Projekt przyjmuje również za zadanie zapoznanie dzielnicowego z  problemami lokalnej społeczności, które nie powinny być dla niego żadną tajemnicą.

Projekt ambitnie zamierza zrealizować następujące zadania:

    realizacja zadań Klubu Integracji Społecznej tj. integracje społeczną mieszkańców
    współpraca z Komisariatem Policji w Szklarskiej Porębie
    przeciwdziałanie - ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego;
    kształtowanie i zwiększanie aktywności społecznej;
    organizowanie działań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym;
    wymiana informacji o możliwych zagrożeniach kryminalnych i patologii mieszkańców oraz możliwości reagowania na powstałe konflikty;
    aktywne uczestnictwo przedstawiciela policji – dzielnicowego w imprezach organizowanych przez mieszkańców (w których udział nie wynika z obowiązującego prawa);
    zbliżenie mieszkańców z przedstawicielem Policji w celu wspólnego rozpatrzenia problemów nurtujących naszą społeczność  i możliwości ich rozwiązania;
    informacja o zagrożeniach społecznych, w tym zwłaszcza o skali i przejawach przestępczości, narkomanii, alkoholizmu, przemocy itp.,
    praktyczne porady o zasadach bezpieczeństwa, zachowaniach ryzykownych oraz sposobach unikania zagrożeń,

KLUB   INTEGRACJI   SPOŁECZNEJ  Realizując Projekt Dzielnicowy – policjant pierwszego kontaktu ma zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców na spotkanie z Dzielnicowym w Klubie Integracji Społecznej

w każdą środę o godz. 16.00

ul. Kolejowa 22 (była Szkoła Podstawowa nr 3)


Koordynator KIS Zbigniew Żurowski