Podobnie jak każdego roku, tak i w tym Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizuje dla dzieci ze Szklarskiej Poręby kolonie profilaktyczne, które odbędą się nad morzem w Jarosławcu, w Ośrodku Wczasowo-Kolonijnym „Bryza Morska”, w terminie od 16 sierpnia 2009 roku do 29 sierpnia 2009 roku.

Wyjazd dzieci na kolonie jest elementem całorocznego programu realizowanego przez wychowawców, terapeutów i dzieci uczęszczające regularnie do Świetlicy środowiskowej „Plus” przy ulicy Słowackiego 13 lub do Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka” przy ulicy Kolejowej 22 w Szklarskiej Porębie.

Dzieci biorące udział w zajęciach w jednej ze świetlic mogą, bez względu na sytuację materialną rodziny, kontynuować program w trakcie wyjazdu - uczestnicząc w corocznie organizowanych przez MKRPA koloniach. Jedynym warunkiem, poza całorocznym uczestnictwem w zajęciach świetlicowych jest kolejność zgłoszeń - ze względu na ograniczenia w ilości miejsc zakupionych w ośrodku wczasowym.

Finansowanie działań profilaktycznych przewidziane jest w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn. zm).

Wszystkich zainteresowanych udziałem w zajęciach profilaktycznych zapraszamy we wrześniu do Świetlicy „Plus” lub Świetlicy „Cegiełka”, a po całorocznej wytężonej pracy na wyjazd na kolonie.

Przygotowała Elżbieta Pawłowska

Słonecznych wakacji życzą członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej