Szkolenie

Własny biznes? Potrzebne szkolenie

PARTNERSTWO DUCHA GÓR zaprasza na szkolenie przygotowujące do złożenia wniosków zainteresowanych otwarciem nowej działalności gospodarczej. Podczas spotkania na platformie ZOOM chętni poznają warunki uzyskania pomocy w ramach LSR 2014-2020, kryteria oceny w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Zgłoszenia (poprzez formularz zgłoszeniowy) przyjmowane do 10 stycznia '22, a szkolenie odbędzie się 11 styczna 2022 r. w godz. 13-16.
Kolejne szkolenie, przygotowujące do napisania biznesplanu, odbędzie się 18 stycznia '22 r., w godz. 13-16.