×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Informacja Starosty Karkonoskiego odnośnie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Zawieszono udzielanie porad osobiście w Janowicach Wielkich i zorganizowano udzielanie porad przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. W Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Mysłakowicach, Podgórzynie, Starej Kamienicy i Szklarskiej Porębie nieodpłatne poradnictwo prawne albo nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest osobiście przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę obywatelskiego, w trakcie wizyty uprawnionego w punkcie, po złożeniu oświadczenia o niemożności pokrycia kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub obywatelskiej.
Korzystający z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odn. działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz pisemne oświadczenie dotyczące uzyskiwania pomocy de minimis albo przedstawienie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis i zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, przed udzieleniem porady.

Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej poprzez nr 75 64 73 111 (w godz. pracy Starostwa Powiatowego) albo formularz pod adresem https://np.ms.gov.pl, w Szklarskiej Porębie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Jedności Narodowej 11:

  • we wtorki, godz. 9-13 przez r. pr. Magdalenę Nachmann
  • we czwartki, godz. 11-15 przez adw. Piotra Nachmanna.

Ponadto w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15 (III piętro, pokój 310) w piątki, godz. 10-14 przez r. pr. Magdalenę Nachmann.

Pomoc w mediacji można uzyskać:

  • 16 września (czwartek) w godz. 11-15 od r.pr./mediatora Jolanty Samsel-Hryń
  • 30 września (czwartek) w godz. 11-15 od mediatora Adriana Turowskiego
  • 24 września (piątek) w godz. 11-15 od adw./mediatora Ewy Jaśkiewicz.

Informacja starosty karkonoskiego