×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza mieszkańców Szklarskiej Poręby do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków funduszy europejskich

W ramach mobilnego punktu informacyjnego pracownik PIFE w J. Górze będzie pełnić dyżur w urzędzie miejskim w Szklarskiej Porębie. Podczas indywidualnych konsultacji mieszkańcy uzyskają informacje o możliwościach dofinansowania swych przedsięwzięć oraz o zasadach ubiegania się o dotacje. Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia, w tym również pożyczki i poręczenia finansowane przez UE, przeznaczonego na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej.
Wskaże także kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej na l. 2014-20 dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki.

Z usług w ramach mobilnych punktów informacyjnych mogą skorzystać wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane tematyką wsparcia z Unii Europejskiej.

Konsultacje są bezpłatne. Na miejscu udostępniona są bezpłatne materiały informacyjne.
Kolejne konsultacje odbędą się 13 sierpnia 2021 r. w godz. 1030-1330 w urzędzie miejskim w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2, w pokoju nr 2 (sala posiedzeń na parterze).
Z powodu pandemii COVID-19 konsultacje udzielane odbywają się w reżimie sanitarnym — prosimy o przestrzeganie jego zasad.

Aktualne informacje na temat organizowanych na terenie województwa dolnośląskiego mobilnych punktów informacyjnych oraz konferencji, spotkań i szkoleń, publikowane są na stronie internetowej Regionalny Program Województwa Dolnośląskiego.

Źródło: PIFE JG