Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rusza z kampanią społeczną  "Niepełnosprawni są wśród nas. Co ty zrobiłeś dla nich?".
Kampania wynika z dostrzeżonego w ubiegłym roku, w trakcie przygotowywania Strategii Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2008-2015 braku wiarygodnych i pełnych danych dotyczących tej grupy mieszkańców (informacje, które posiada ośrodek pomocy są szczątkowe i nie odpowiadają na pytanie  o potrzeby osób niepełnosprawnych).
W związku z powyższym podjęto decyzję o podjęciu działań w zakresie: przygotowania mieszkańców do uczestnictwa w diagnozowaniu potrzeb osób niepełnosprawnych – szczególnie tych z najbliższego otoczenia; uczulenia na istniejące problemy i zasygnalizowane potrzeby, zaktywizowania niepełnosprawnych i wspomagania integracji wszystkich mieszkańców, bez względu na ich ograniczenia.

Kampanię rozpoczyna spotkanie przedstawicieli różnych grup społecznych, stowarzyszeń i instytucji, które odbędzie się w Urzędzie Miejskim w dniu 30 czerwca 2009 roku o godzinie 9:00 w sali nr 2. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy

Elżbieta Pawłowska
Kierownik MOPS

Bliższych informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-15:30, Tel. 0-75 717 21 46.