K O N K U R S   O F E R T

W związku z ubieganiem się  przez Miasto Szklarska Poręba o organizację zawodów w narciarstwie biegowym w ramach Pucharu Świata (World Cup), Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza konkurs ofert na wyłonienie WYKONAWCY realizującego zadania w zakresie  przygotowanie argumentacji dla FIS i przeprowadzenie negocjacji zmierzających do zaakceptowania kandydatury Szklarskiej Poręby do organizacji Pucharu Świata. W ofercie  należy uwzględnić poniższe uwarunkowania i wymagania:

1.1.Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie WYKONAWCY na wykonanie wszelkich czynności w imieniu Wnioskodawcy – Miasta Szklarska Poręba, zmierzających do  zaakceptowania  przez FIS (Federation Internationale de Ski z siedzibą w Oberhofen am Thunersee - Szwajcaria) kandydatury Szklarskiej Poręby do organizacji zawodów w narciarstwie biegowym w ramach Pucharu Świata w latach 2009/2010 lub 2010/2011 lub 2011/2012.

1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

Organizatorem zawodów w ramach Pucharu Świata będzie Miasto Szklarska Poręba. Zawody odbędą się na terenie ośrodka narciarstwa biegowego Bieg Piastów w Szklarskiej Porębie - Jakuszycach.
Stowarzyszenie Bieg Piastów dysponuje w części miasta Szklarskiej Poręby – Jakuszyc ośrodkiem narciarstwa biegowego wraz z profesjonalnym zapleczem umożliwiającym przeprowadzenie zawodów Pucharu Świata. Trasy posiadają homologację FIS. Miasto zawarło porozumienie ze Stowarzyszeniem, którego przedmiotem jest udostępnienie ośrodka, przygotowanie obiektów do zawodów, zapewnienie obsługi sędziowskiej i udzielenie pomocy organizacyjnej do przeprowadzenia zawodów. Miasto Szklarska Poręba złożyło wniosek o organizację Pucharu Świata po raz pierwszy. Na terenie ośrodka narciarstwa biegowego w Jakuszycach rozgrywane są biegi narciarskie długodystansowe, krótkodystansowe i sprinterskie w stylu klasycznym i dowolnym rangi krajowej i międzynarodowej.   

1.3.Założenia Wnioskodawcy w stosunku do imprezy:

Spełnienie standardów FIS.

1.4. Wymagania w stosunku do zamówienia:
1.4.1.  przygotowanie dokumentacji:

WYKONAWCA zobowiązany jest opracować, przygotować oraz wykonać dokumentację związaną z wnioskowaniem o przyznanie organizacji zawodów Miastu Szklarska Poręba, a w szczególności:

a/ reprezentować Wnioskodawcę wobec FIS i innych wskazanych instytucji,
b/ przygotować i aktualizować w procesie negocjacyjnym argumentację dla FIS,
c/ prowadzić negocjacje zmierzające do zaakceptowania kandydatury Szklarskiej Poręby do organizacji Pucharu Świata,
d/ opracować wymagania FIS w zakresie infrastruktury i weryfikować ich spełnienie,
e/ opracować  projekt organizacji zawodów stosownie do wymogów FIS,
f/ uzyskać wymagane przepisami szczególnymi pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych  
organów,
g/ prowadzić i przechowywać dokumentację związaną z wnioskiem oraz korespondencję z innymi podmiotami i instytucjami,
h/ opracować projekt regulaminu zawodów,
i/ opracować projekt budżetu zawodów (przedstawić szczegółowe koszty związane z organizacją zawodów),
j/ współdziałać z Wnioskodawcą o pozyskanie Sponsorów,

k/ opracować projekty umów sponsorskich,

l/ termin realizacji zamówienia: od 1 lipca 2009 r. do 32.12.2009 r.

1.4.2. Dane wejściowe:

a/ wniosek Miasta Szklarska Poręba o organizację zawodów,
b/ uchwała nr XXXV/414/09 Rady Miejskiej Szklarskiej Poręby z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Szklarskiej Poręby do podjęcia działań mających na celu przyznanie Miastu Szklarska Poręba prawa do organizacji zawodów w narciarstwie biegowym w ramach Pucharu Świata,
c/ porozumienie ze Stowarzyszeniem Bieg Piastów,
d/ rekomendacje właściwych krajowych urzędów administracji państwowej i samorządowej,
e/ rekomendacja Miasta Harrachov,
f/ dokumentacja tras narciarskich,
g/ homologacja tras wg. norm FIS.

1.4.3. Czynności pozadokumentacyjne:

a/ lobbing – marketing sportowy,
b/ wywiady z kluczowymi osobistościami sportu narciarstwa biegowego,
c/ konferencje,
d/ udział w Kongresie i posiedzeniach Komisji FIS,
e/ artykuły do prasy i innych mediów fachowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
f/ promocja miasta i ośrodka narciarstwa biegowego,
g/ prowadzenie negocjacji,
h/ organizowanie przyjazdów przedstawicieli FIS do Szklarskiej Poręby i obsługa organizacyjna delegacji FIS.

1.5.Wymagania w stosunku do „Podmiotu”:

a/ wiedza w zakresie organizacji imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym oraz o umowach sponsorskich związanych z imprezami sportowymi,
b/ doświadczenie w organizacji imprez oraz marketingu sportowego,
c/ znajomość języka angielskiego i niemieckiego,
d/ umiejętności negocjacyjne,
e/ wiedza o narciarstwie biegowym,
f/ wiedza o warunkach sponsorskich związanych z imprezami sportowymi.

Oferent przedstawi projekt umowy o  realizację funkcji „WYKONAWCY”.
Oferty zawierające cenę WYKONAWCY należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2 w Szklarskiej Porębie do dnia 30.06.2009 r. do godziny 1500.

Dane kontaktowe:  fax. 075/7547708,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.%20" title="">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Burmistrz Szklarskiej Poręby
Arkadiusz Wichniak


dokument do pobrania:   konkurs ofert   , konkurs ofert