Polskie i czeskie samorządy, organizacje społeczne, nadleśnictwa a nawet media podpisały się pod „Deklaracją Izerską”.

Pod dokumentem podpisy złożyli m.in.: burmistrzowie Szklarskiej Poręby, Świeradowa, Mirska i Leśnej oraz wójt Starej Kamienicy, a także reprezentanci czeskiej strony: starosta Harrachova i Korenova oraz przedstawiciele Lasów Państwowych i stowarzyszeń: Unii Izerskiej oraz Towarzystwa Izerskiego.

"Deklaracja Izerska"  to dokument, który ma w przyszłości spowodować, że Góry Izerskie będą się rozwijać, zwłaszcza pod kontem turystycznym. W deklaracji czytamy m.in.: „Będziemy inicjowali, wspierali i promowali istniejące oraz nowe przedsięwzięcia turystyczne i sportowe, edukacyjne, kulturowe i społeczne, wspólnie realizowali projekty zmierzające do integracji społeczności lokalnych – będziemy wypracowywali regionalną markę „GÓRY IZERSKIE”. 

/.../ Celem naszych działań będzie stworzenie m. in. sieci szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą, w obszarze polskich i czeskich Gór Izerskich oraz sąsiednich regionów, z uwzględnieniem zasad poszanowania środowiska naturalnego, przy udziale Partnerów. Uważamy, iż formułą dobrze służącą realizacji naszego przedsięwzięcia winno stać się, powołane w nieodległej przyszłości, Polsko – Czeskie  Partnerstwo „FORUM IZERSKIE”.

Wynika to z przekonania, iż rozwój regionu i zagospodarowanie turystyczne Gór Izerskich – zgodne z zasadami ekorozwoju - powinno być realizowane w szerokim kontekście problemów społecznych i gospodarczych – z wykorzystaniem lokalnych tradycji i dorobku wieloletniej współpracy
.”

Inicjatorem deklaracji jest Towarzystwo Izerskie, które od lat działa na rzecz rozwoju Gór Izerskich.