OPŁATY ZA WSTĘP DO KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

 
RODZAJ
OPŁATA NORMALNA
OPŁATA ULGOWA
 
Jednodniowa indywidualna
 
 
6,00 zł
 
 
3,00 zł
 
Jednodniowa dla uczestników grup z przewodnikiem górskim sudeckim
 
 
5,00 zł
 
 
2,50 zł
 
Trzydniowa indywidualna
 
15,00 zł
 
7,50 zł
 
 
 
UDOSTĘPNIANIE WĄWOZU KAMIEŃCZYKA DLA CELÓW TURYSTYCZNYCH
 
RODZAJ OPŁATY
OPŁATA NORMALNA
OPŁATA ULGOWA
 
Jednorazowa indywidualna
 
 
6,00 zł
 
 
3,00 zł
 
Jednodniowa dla uczestników grup z przewodnikiem górskim sudeckim
 
 
5,00 zł
 
 
2,50 zł
 
Jednocześnie przypominamy, że od 1 stycznia 2015 r. członkowie rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny zwolnieni są z opłat za wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego. Zmianę wprowadziła Ustawa o Karcie Dużej Rodziny, która weszła w życie na początku roku. Dodatkowo, uprawnieni członkowie rodzin wielodzietnych, są zwolnieni z opłat za udostępnianie Wąwozu Kamieńczyka.
 
Informacje o osobach uprawnionych do opłaty ulgowej lub zwolnienia z opłaty za wstęp i udostępnianie obszaru Karkonoskiego Parku Narodowego można znaleźć w :
Zarządzeniu Nr 24/2015 Dyrektora KPN z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat za wstęp do KPN oraz udostępnianie obszaru KPN

Wzory Biletów