×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Starając się o współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki projekt, formularze rekrutacyjne należy składać do 31 marca 2015 r.  osobiście w biurze projektu przy ul. Buczka 2 w pokoju nr 6 (parter) w godzinach 8-1530.

 


 

Więcej o projekcie

Pismo do pobrania [Adobe Acrobat PDF - 317.95 KB]