Przypominamy właścicielom, użytkownikom i dzierżawcom budynków o obowiązku odśnieżania dachów, z których nie spada samoistnie śnieg, o obowiązku usuwania jego nadmiernej ilości. Nieodśnieżenie grozi załamaniem się konstrukcji dachu i katastrofą budowlaną. Nie wywiązanie się z tego obowiązku grozi karą administracyjną nałożoną przez nadzór budowlany.

Uzupełniające wybory do rady miejskiej przełożone na 11 kwietnia 2021 r.

Za dwa miesiące, 1 kwietnia 2021 r. rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP)

Wykaz radców prawnych i adwokatów udzielających porad prawnych

Na podstawie zarządzenia nr 0050.370.2020 Burmistrza Szklarskiej Poręby z 5 maja 2020 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w roku 2020, urząd będzie nieczynny 24 grudnia 2020 r. (w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 26 grudnia).

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA w sprawie zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2021 roku