Samospis jest obowiązkową formą udziału w spisie

Współpraca gmin w zakresie wzajemnej promocji

Dotacje dla młodych na otwarcie działalności gospodarczej

Zarządzenie Nr 0050.597.2021 Burmistrza Szklarskiej Poręby z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021

Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie w sprawie „Raportu o stanie Miasta Szklarska Poręba w roku 2020” i debaty z udziałem mieszkańców

W zamian za 1 maja 2021, piątek 4 czerwca jest dla miejskich urzędników dniem wolnym