XVI  Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach zimowych.

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego mieli  dwa tygodnie ferii, ale nie dotyczyło to wszystkich. Sportowcy uprawiający biathlon  po intensywnych treningach wyjechali na zawody najwyższej rangi  jakie odbywają się w czasie zimy, na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży  i  Mistrzostwa Polski Juniorów. Odbyły się one w Dusznikach Zdroju. W biathlonie rozgrywany jest sprint, bieg pościgowy, bieg indywidualny i sztafety.  Już pierwszy dzień zawodów był radosny  - juniorka młodsza Kamila Buchla zdobyła w sprincie srebrny medal a w pierwszej dziesiątce znalazła się jeszcze Katarzyna Mokzycka (8m.) i Jadwiga Wijas (10m.)   Wśród juniorów młodszych  o podium otarł się Mateusz Zawół  zajmując  4 miejsce  ( 6m. – Dawid Makówka, 9m. – Aleksander Piech ).
Drugi dzień zawodów to bieg pościgowy,  w tym biegu o kolejności startu decyduje miejsce zajęte w sprincie.  Mateusz Zawół wykorzystał dobre  miejsce ze sprintu i awansował o dwie pozycje zdobywając srebrny medal , dziewiąty był Aleksander Piech. Wśród juniorek młodszych Katarzyna Mokrzycka była czwarta,  Jawdiga Wijas dziewiąta i Iga Kordasiewicz dziesiąta.

Komornik, policja, wyprowadzka na bruk - do takiej konfrontacji dążą byli dzierżawcy miejskich pensjonatów, którzy 9 lutego odmówili wyprowadzenia się z budynków. Władze miasta takiego scenariusza dotychczas nie brały pod uwagę. Będą za to naliczane kary za bezumowne korzystanie z budynków oraz podjęte zostaną wszystkie prawne środki, aby odzyskać majątek należący do wszystkich mieszkańców Szklarskiej Poręby.


Przed trzema laty wszyscy dzierżawcy budynków tzw. „poefwupowskich pensjonatów” otrzymali wypowiedzenia. Władze miasta uznały, że płacona stawka czynszu dzierżawnego jest za niska. Średnio czynsz w okresie wypowiedzenia wynosił 2,90 zł/za m2 powierzchni użytkowej budynków plus bezpłatne korzystanie z nieruchomości. Ważne jest także to, że zgodnie z umowami dzierżawcom należy się zwrot pieniędzy za wszystkie remonty adaptacyjne (na które otrzymali zgodę).

Pensjonaty albo referendum
Wszyscy dzierżawcy otrzymali też ofertę renegocjacji stawek czynszu. Na taki krok zdecydowało się dwóch (Roxana oraz Muzeum Mineralogiczne). Zaproponowali nowe stawki czynszu oraz programy inwestycyjne. Z tymi dzierżawcami przeprowadzono negocjacje, w wyniku których podpisane zostały aneksy do umów na nowych, bardziej korzystnych dla miasta warunkach. W obu przypadkach wzrost dochodów z tytułu dzierżawcy wyniósł od 400 do prawie 700%. Dodatkowo dzierżawcy, w określonych terminach, mają prowadzić zapisane w umowach inwestycje i remonty, za które nie otrzymają zwrotu nakładów (umowy jak i wszystkie inne dokumenty dotyczące dzierżaw gminnych nieruchomości, są publikowane na internetowej stronie miasta http://www.szklarskaporeba.pl/sprawy-miejskie/sprawy-rozne/dzierawa-pensjonatow).
Pozostali dzierżawcy albo w ogóle nie złożyli ofert, albo składali pisma, w których informowali, że chcą kupić lokale zaledwie za 35% wartości z pominięciem procedur przetargowych. Była to propozycja nie do przyjęcia. Kilka miesięcy później zawiązała się grupa, która doprowadziła do referendum, na jej czele stanął jeden z dzierżawców, a inny udostępnił swój lokal na siedzibę GIR. Ich celem było odwołanie Rady i Burmistrza. Referendum było nieskuteczne.

Mieszkaniowy szantaż
9 lutego 2010 roku minęły trzy lata, jakie zgodnie z umowami dzierżawy, były przeznaczone na okres wypowiedzeń. Dziś już wiemy, że 5 dzierżawców nie zamierza się wyprowadzić z budynków i zajmują je obecnie bezumownie. Są to dzierżawcy obiektów znanych pod nazwami: Janosik, Zacisze, Chmielnik, Belweder II oraz Belweder VI.
Pod koniec stycznia do Urzędu Miasta wpłynęło pismo dzierżawcy „Chmielnika”, który zaoferował „ugodę”,  do której miało dojść przed sądem. O tej sprawie pisaliśmy w poprzednim numerze Biuletynu. W drugiej połowie stycznia do Urzędu Miasta wpłynęły podobnej treści „oferty ugody” od dzierżawców  budynków Belweder II i Belweder VI. Wszystkie pisma publikowane są na stronie internetowej miasta w części sprawy miejskie - dokumenty urzędowe. „Oferty ugody” zmierzają do tego, że dzierżawcy oddadzą mieszkańcom ich majątek (jakim są nieruchomości) pod warunkiem, że mieszkańcy dadzą im komfortowe mieszkania (Chmielinik – 4 pokojowe mieszkanie, Belweder II –  65 m2 mieszkanie oraz Belweder VI – 3 mieszkania: 2,3 i 4 pokojowe)
Tu trzeba podkreślić, że dzierżawione budynki przeznaczone były do działalności gospodarczej i nie wchodziły w skład zasobów mieszkaniowych gminy.

Wojna z mieszkańcami
Na początku lutego przed sądem w Jeleniej Górze odbyły się 3 krótkie spotkania (to nie były rozprawy) Ich inicjatorami byli dzierżawcy Chmielnika, Belwederu II i Belwederu VI, którzy przedstawili swoje żądania. Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawiły też władze miasta, podkreślając, że dzierżawcy muszą spełnić warunki wynikające z przepisów prawa oraz z zawartych w 1994 umów. A wynika z nich, że, aby rozpocząć jakiekolwiek rozmowy w sprawie zwrotu pieniędzy, jakie przez 16 lat wydatkowali na remonty i adaptacje budynków, muszą po pierwsze zwolnić te budynki, a po drugie przedłożyć dokumentację na podstawie której dokonane zostały wyliczenia. W kwestii mieszkań, dzierżawcy, którzy chcą się starać o mieszkania komunalne lub socjalne, muszą spełnić warunki określone w uchwale Rady Miasta w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Szklarska Poręba. Dzierżawcy przed sądem odrzucili warunki wynikające z prawa (w tym umów dzierżawy z 1994 roku). Żądają zwrotu pieniędzy oraz mieszkań poza kolejnością z pominięciem zasad obowiązujących pozostałych mieszkańców. Czym dzierżawcy różnią się od rodzin, które od lat czekają na mieszkanie komunalne?

Odzyskiwanie własności mieszkańców
Rolą władz miasta jest gospodarowanie majątkiem gminnym zgodnie z przepisami, zasadami dobrej gospodarki (dobro mienia gminnego) ale również z zasadami współżycia społecznego. Zachowanie dzierżawców, w opinii władz miasta, zmierza do konfrontacji, której samorząd za wszelką cenę chce uniknąć. Jednak nie można pozwolić na to, aby ktoś bezumownie wykorzystywał majątek mieszkańców Szklarskiej Poręby. Mają oni prawo czerpać korzyści z tego majątku, przeznaczając je na przykład na budowę dróg, sal gimnastycznych,  boisk, oświetlenia itp. Dlatego od 10 lutego dzierżawcom naliczany będzie czynsz za bezumowne korzystanie nie tylko z budynków, ale także gruntów (za które dotychczas nie płacili) wyliczony na podstawie stawek obecnie obowiązujących w Szklarskiej Porębie przy  innych gminnych dzierżawach. Jeśli dzierżawcy nadal nie będą chcieli się wyprowadzić, podjęte zostaną wszelkie kroki prawne, zmierzające do odzyskania budynków należących do mieszkańców Szklarska Poręby. 

Dzierżawcy oprócz żądań mieszkaniowych przedstawili też żądania finansowe. Domagają się w sumie prawie 1 200 000 zł za remonty, jakie mieli przeprowadzić w dzierżawionych budynkach. Jednak dotychczas nie przedstawili żadnej dokumentacji świadczącej, że takie remonty przeprowadzili.

Pełna treść (Belweder 2) na http://www.szklarskaporeba.pl/files/pensjonaty/belweder2/12.pdf
Pełna treść (Belweder 6) na http://www.szklarskaporeba.pl/files/pensjonaty/belweder6/10.pdf

Oświadczenie Burmistrza Szklarskiej Poręby w sprawie przekazywania pensjonatów przez dzierżawców po wygaśnięciu umów dzierżaw.

We wtorek na Hali Szrenickiej  odbyły się  zawody narciarskie  V edycji  Sudeckiej Młodzieżowej Ligi Sportowej . W zawodach brały udział Kluby z powiatu jeleniogórskiego i startowały dzieci przebywające na feriach zimowych  w Szklarskiej Porębie. Były to dzieci z Jugowa i ze Szczecina.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szklarskiej Porębie przypomina o
KONIECZNOŚCI USUWANIA ŚNIEGU ZALEGAJĄCEGO NA DACHACH.
W ciągu ostatnich dni w wyniku opadów znacznie wzrósł ciężar śniegu i przekroczona została normowa wartość obciążenia śniegiem, w związku z czym istnieje niebezpieczeństwo awarii i uszkodzenia dachów oraz zadaszeń.

Prosimy nie lekceważyć ostrzeżenia. Miejmy na uwadze bezpieczeństwo nasze i naszych turystów.

Redakcja

Szklarska Poręba rozpoczyna wielką sprzedaż majątku. W tym roku na przetargi trafi 10 budynków pensjonatowych. Zarobione na sprzedaży pieniądze gmina chce przeznaczyć na ważne w mieście inwestycje drogowe, turystyczne i oświatowe.

Historia tych budynków sięga 1992 roku, kiedy obiekty będące w zarządzie FWP zostały skomunalizowane. Wszystkie wówczas wydzierżawiono. Z czasem okazało się, że wpływy z dzierżaw do budżetu są katastrofalnie niskie. O ostatnich latach czynsz za metr kwadratowy był niższy od czynszu w mieszkaniach komunalnych. Kolejne samorządy nie reagowały. Dopiero obecne władze miasta wypowiedziały umowy dzierżawy, które wygasają z początkiem lutego.

 - Kierowaliśmy się rachunkiem ekonomicznym. To nie jest normalna sytuacja, że do budżetu miasta z dzierżaw 13 budynków o łącznej powierzchni użytkowej prawie 5,5 tysiąca metrów kwadratowych wpływało zaledwie 120 tysięcy złotych rocznie – mówi Grzegorz Sokoliński przewodniczący Rady Miejskiej. – Dzierżawcom zaproponowaliśmy zmiany umów, aby urealnić stawki. Z oferty skorzystało dwóch. Pozostałym umowy wygasają 9 lutego. Później budynki trafią na sprzedaż. Liczymy, że z ich sprzedaży uzyskami kilkanaście milionów złotych.

Międzynarodowe targi turystyczne CMT (Caravan, Motor, Touristik) Stuttgart to największe i najchętniej odwiedzane konsumenckie targi turystyczne na terenie Niemiec.         
W tym roku targi odbyły się już po raz czterdziesty drugi (od 1968 roku).
Jest to impreza turystyczna, w której w 2010 roku wzięło udział  1850 wystawców z 90 krajów i odwiedziło ją ponad 205 000 osób.

Szklarska Poręba prezentowała swoją ofertę na wspólnym stanowisku, z Dolnośląską Organizacją Turystyczną w ramach dużego stoiska Polski, którego koordynatorem był Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Berlinie. W trakcie targów odwiedzali nas indywidualni goście, dziennikarze, turoperatorzy poszukujący nowych miejsc noclegowych oraz firmy oferujące swoje usługi public-relation na rynku niemieckim.

NAUKA GRY NA PIANINIE  -  NAUKA GRY NA GITARZE  -  GRUPA WOKALNA

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej informuje o naborze na nowe zajęcia, które będą odbywały się na terenie Ośrodka. 

Naukę gry na gitarze, pianinie oraz  śpiewu w zespole i solo poprowadzi muzyk i pedagog - Wojciech Zarówny.

Zapisy w sekretariacie MOKSiAL.

KONTAKT: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i tel. 75 717 36 14

Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej zapraszają dzieci i młodzież na darmowe zajęcia podczas ferii zimowych. W każdy poniedziałek, wtorek i środę lutego w budynku KCEE przy ul. Okrzei 28 odbywać będą się projekcje bajek dla najmłodszych oraz zajęcia plastyczne dla tych nieco starszych. Dodatkową atrakcją będzie zwiedzanie ciekawych ekspozycji Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

Prosimy o zabranie dla dzieci uczestniczących w zajęciach  OBUWIA ZMIENNEGO.

Zapraszamy!!!

 

21 stycznia w Szklarskiej Porębie rozegrano pierwsze zawody z zimowego cyklu Turnieju Czterech Stoków. Konkurs został zorganizowany na wyciągu „W Dolinie Szczęścia”, wzięło w nim udział 35 startujących. Do pokonania była trasa z siedmioma bramkami. Mimo niskiej temperatury nie zabrakło gorących emocji oraz sportowego ducha walki.

Celem organizatorów przedsięwzięcia jest popularyzowanie wśród młodzieży narciarstwa zjazdowego, doskonalenie umiejętności jeżdżenia na nartach oraz zachęcenie do aktywnego wypoczynku. Zawody skierowane są do dzieci i młodzieży, w wieku od 7-15 lat. Wystartować może każdy, zarówno osoby zrzeszone w miejscowych klubach oraz uczniowie, jak i goście odpoczywający w Szklarskiej Porębie.

W ostatnią sobotę 23 stycznia w Szklarskiej Porębie zostało otwarte pierwsze przedszkole narciarskie Ducha Gór.

Relacjonuje Krzysztof Gąsiorek:

- Przyjęliśmy pierwszych maluchów w ciekawej scenerii przeróżnych figur ze świata bajek m.in. dinozaurów, myszki Micky, małej wioski indiańskiej i wielu akcesoriów niezbędnych do nauki. Dysponujemy własnym wyciągiem narciarskim, który stawiamy nieodpłatnie do dyspozycji początkujących narciarzy.
Chciałbym podkreślić, że bezpieczeństwo najmniejszych narciarzy jest najważniejsze! Dlatego też ze szczególną starannością zajmujemy się dziećmi!

Najmłodszym uczniem/narciarzem był 1,5 letni Wiktor, który przez dwa dni wprawiał wszystkich w osłupienie postępami w narciarskiej edukacji!

W nocy, z wtorku na środę miało miejsce włamanie do ośrodka, w którym przebywali zawodnicy Młodzieżowego Pucharu Polski na zawodach w Zakopanem. Sportowcom z dwóch klubów w Szklarskiej Porębie: KS „Szrenica” i KSM „Łabski” skradziono łącznie 22 pary nart i 10 par kijów narciarskich. Wartość utraconego sprzętu szacuje się na kwotę ponad 30 tys. złotych.

Młodzi zawodnicy, w wieku od 12 – 15 lat, przyjechali do Zakopanem na zawody MPP, które są eliminacją do Olimpiady Młodzieży. – Po pierwszym dniu konkursu smarowaliśmy narty do północy, aby przygotować się do startu na następny dzień. Wstaliśmy o 6.00 rano, ponieważ planowaliśmy wyjazd ok. godz. 7.00. Wówczas zorientowaliśmy się, że sprzęt zniknął – opowiada Zbigniew Kubiela, który przebywa obecnie na miejscu zawodów.

13 stycznia w Szałasie "Sielanka" przy Wodospadzie Kamieńczyka odbyło się IV Spotkanie Opłatkowo-Noworoczne Ludzi Gór.

Znamienitymi Gośćmi spotkania byli m.in. J.E. Ks. Biskup Stefan Cichy, Starosta Powiatu Jeleniogórskiego Jacek Włodyga, Posłanka Beata Machałek, Dyrektor KPN Andrzej Raj, Komandor Biegu Piastów - Julian Gozdowski oraz  zasłużeni przewodnicy jak Zdzisław Gasz, Zenon Kędziora szkolący od wielu lat kadrę przewodnicką, Krystyna Trylańska i Maciej Abramowicz - naczelnik GOPR.
W miłej,ciepłej atmosferze wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie noworoczne życzenia.

Podczas sptkania odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień i statuetek "Izerskiego Kryształu" przyznawanago już  od ośmiu lat przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Pogórza Izerskiego i Gór Izerskich „ZAKWISIE”.

W niedzielę 10 stycznia na stoku Baby Lift w Szklarskiej Porębie odbyła się III Edycja MISTRZOSTW PRZEDSZKOLAKÓW  - zawody otwarte, organizowane rokrocznie przez Klub Sportowy  Szrenica  i Przedszkole Samorządowe nr 2 w Szklarskiej Porębie.
W zawodach brało udział ok.40 przedszkolaków  w większości ze Szklarskiej Poręby i  Jeleniej Góry.

7 stycznia między miastem Szklarska Poręba a Powiatem Jeleniogórskim zostało podpisane porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy w zakresie wspólnej promocji turystycznej. Porozumienie obejmuje między innymi udział miasta Szklarska Poręba w targach w Warszawie, Poznaniu, Berlinie, Dreźnie, Lipsku oraz innych imprezach  targowych w kraju i za granicą.

Od stycznia do kwietnia 2010 roku istnieje możliwość przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Kto może przekazać 1% podatku?
- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
- podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej 19% stawki podatku.
Ten 1% podatku mogą przekazać również emeryci pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie.
Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Burmistrz szklarskiej poręby przypomina o ustawowym (1) obowiązku złożenia w tut. Urzędzie w terminie do 31 stycznia 2010r.(2) stosownego (3) oświadczenia o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych w roku ubiegłym (4), przez przedsiębiorców (podmioty gospodarcze) prowadzące sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży (5), w ramach udzielonego im przez Burmistrza Szklarskiej Poręby zezwolenia.

"Karkonosze - Kraina Wichrów i Mgieł" - polecamy niezwykły album naszego szklarskoporębskiego artysty - pana Tomasza Olszewskiego.
Album stanowi bogaty zbiór czarno - białych fotografii powstałych w przeciągu całego życia twórczego artysty. W czterech rozdziałach zatytułowanych kolejno: Wiatr, Mgła, Drzewa i Kamienie znajdziemy fotograficzną dokumentację polskich Karkonoszy z ich surowym klimatem, niepowtarzalnymi skalnymi formami oraz wyjątkową przyrodą.

Pięknie i starannie wydany album ma postać niewielkiej książki, ale stanowi esencję karkonoskiej fotografii, szczególny pamiętnik z gór i wyszukany prezent dla miłośników Karkonoszy.

Swoją sto drugą rocznicę narodzin obchodziła w tym roku Pani Helena Lesser. Uroczyste przyjęcie zorganizowano w świetlicy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szklarskiej Porębie. Jubilatka przebywa tam od dwóch lat. Zaśpiewano dla niej: „Niech żyje nam 200 lat”.

Pani Helenka, tak pieszczotliwie wszyscy ją nazywają, pochodzi ze Lwowa. Później mieszkała w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej. – Do setki radziła sobie bardzo dobrze – wspomina sąsiadka, mieszkająca w tej samej kamienicy. Niestety potem przyszła nagła choroba i pani Helena wymagała już specjalistycznej opieki.

Jej przyjaciele szukali dla niej odpowiedniego miejsca i tak pani Helena trafiła do ośrodka w mieście pod Szrenicą. Jubilatka nigdy nie była zamężna, nie miała też dzieci. Jej rodzeństwo dawno już nie żyje. Odwiedzają ją oddani przyjaciele, którzy również zorganizowali dzisiejsze przyjęcie. – Jest dla nas jak rodzina, traktujemy Helenkę jak matkę – opowiada para dawnych sąsiadów.

Na zaproszenie amatorskiego klubu SK Camel Jablonec nad Nisou w dniu 19 grudnia 2009 reprezentacja Szklarskiej Poręby pojechała na ma mecz towarzyski SK Camel – Prestiże Szklarska Poręba do Jablonca.
Drużyna Szklarskiej Poręby pod opieką Dyrektora MOKSiAL Mirosława Tecława wystąpiła w składzie: Dariusz Graf, Karol Głaszak, Damian Graf, Rafał Gula, Maciej Chmielecki, Michał Michałków, Mariusz Małaszuk.
Po zaciętej grze w której obie drużyny nie szczędziły woli walki i zaangażowania zwyciężyła nasza drużyna stosunkiem bramek 10:9.
Mecz odbył się w nowo wybudowanej hali sportowej w Jabloncu.

Od października 2009 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Sztaudyngera odbywają się warsztaty w ramach Projektu „Rozwiń skrzydła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wśród kilkunastu propozycji zajęć pozalekcyjnych są także warsztaty informatyczno – fotograficzne. Uczestniczy w nich 12 osób, których wielką pasją, ale i talentem, jest fotografowanie. Wspólnie chodzimy „w plener” (w ramach zajęć w soboty), w szkole analizujemy zdjęcia i uczymy się ich cyfrowej obróbki. Próbujemy też możliwości publikowania i prezentacji zdjęć (patrz galerie na stronie Projektu).