20 marca odbyło się zorganizowane w ramach projektu „Zdolna Dolna – wspólnie możemy więcej”  wydarzenie promujące ten rejon miasta, upowszechniające wiedzę na temat jego historii i urody a przede wszystkim integrujące lokalną społeczność.
W programie przewidziano:
- przejazd bryczką,  nowym „konnym szlakiem kanapowym”, po najpiękniejszych zakątkach Szklarskiej Poręby Dolnej i Średniej,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek w Chacie Izerskiej,
- opowieści i wspominki na temat „jak to drzewiej bywało”...  w Szklarskiej Porębie Dolnej;
- wspólne śpiewanie do akordeonowego grania.

W wydarzeniu uczestniczyło 55 osób mieszkańców, członków Partnerstwa i Stowarzyszenia, zaproszonych gości i przyjaciół Zdolnej Dolnej. Nie zabrakło Arkadiusza Wichniaka Burmistrza Szklarskiej Poręby z małżonką, Grzegorza Sokolińskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej z małżonką, Donata Pawłowskiego Komendanta Komisariatu Policji oraz zawsze wspierającego wszelkie społeczne działania Ojca Marka Sowińskiego, Proboszcza Parafii p.w. Bożego Ciała oo. Franciszkanów.

Burmistrz Szklarskiej Poręby informuje, że 24 marca 2010r. o godz. 14.30 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Przemysława Szocińskiego przy ul. Wosjak Polskiego 77/5 w Jeleniej Górze zostaną podpisane umowy dzierżawy w związku z inwestycjami narciarskiemi w rejonie góry Szrenica.

Młodzież  gimnazjum i liceum z Zespołu Szkół bez względu na warunki pogodowe, czy to śnieg, czy deszcz, czy wiatr, rozwija swoje skrzydła. Od października 2009 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im.J.I.Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie trwają zajęcia pozalekcyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundusze te pomagają uczniom rozwijać kompetencje kluczowe, pozwalają zdobywać dodatkowe umiejętności i rozwijać zainteresowania. Umożliwiają dostęp do drogiego sprzętu sportowego, ułatwiają kontakt z tzw. „kulturą wysoką”.

Od 1 października w ramach warsztatów odbyło się już  ponad 400 godzin zajęć. Oprócz zajęć w budynku szkolnym wiele godzin uczniowie spędzili na warsztatach poza szkołą.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie zaprasza do składania ofert i propozycji na współorganizację otwartej imprezy plenerowej: „XXII ZLOT MOTOCYKLI I WETERANÓW”.
Wydarzenie adresowane jest do pasjonatów pojazdów jednośladowych - motocykli, mieszkańców i turystów. Współorganizacja obejmuje  przygotowanie i realizację parady motocykli, występów artystycznych/koncertów oraz konkursów sprawnościowych dla uczestników ZLOTU.

Założenia główne:
1. Data:16-18 lipca 2010 r.
2. Miejsce: Szklarska Poręba – pole namiotowe przy ul. Kasprowicza i dolna stacja wyciągu na Szrenicę
3. Liczba osób: 500 – 800 oraz powyżej 800 osób podczas koncertów.

21 marca odbyły się  zawody przedszkolaków na stoku Baby Lift w Szklarskiej Porębie.  W zawodach brało udział 40 dzieci z przedszkoli ze Szklarskiej Poręby, Karpacza i  Jeleniej Góry. Ponura aura i deszcz nie zniechęciły organizatora i dzieci do zmagań sportowych. Maluchy dzielnie się spisały,  pokonując całą trasę slalomu, która dla większości nie była łatwa. Zakończenie zawodów i rozdanie nagród odbyło się w Szałasie Żywieckim Pana Janusza Adamczuka. Dzieci startowały w dwóch kategoriach wiekowych  2003 – 2004 i 2005 – 2006. Zwycięzcy z miejsc I-VI otrzymali medale i dyplomy, pozostałym dzieciom wręczono dyplomy za udział w zawodach.

Organizator : Klub Sportowy Szrenica i Przedszkole Samorządowe nr 2 w Szklarskiej  Porębie.

WYNIKI

22 marca 2010 r. władze Miasta Szklarska Poręba oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu podpisali treść ANEKSU do umowy dzierżawy terenów leśnych z 1993 r. Aneks umożliwia realizację inwestycji narciarskich w obrębie góry Szrenica. Treść aneksu wymaga formy aktu notarialnego, co nastąpi niebawem.

Szanowni Państwo!
W odpowiedzi na oświadczenia, które w mediach rozpowszechniane są przez panią Zytę Bałazy – Nadleśniczy Nadleśnictwa  Szklarska Poręba, zostałem zmuszony do zabrania głosu, choć – co muszę podkreślić – dotychczas nie udzielałem się medialnie i nie publikowałem komunikatów prasowych. Z tych względów nieprawdziwe są twierdzenia pani Zyty Bałazy, że podjąłem działania „mające na celu przedstawienia jej na forum medialnym, jako tej, która hamuje turystyczny rozwój miasta”. Chociaż, w świetle ostatnich wydarzeń, ta głoszona przez nią teza o szkodliwym działaniu, wydaje się być coraz bardziej uzasadniona, nie tylko w odniesieniu do naszego miasta, lecz także w odniesieniu do ewentualnych szkód jakie może ponieść Skarb Państwa.

W nowo otwartym "Irish Pub Dub" pierwszy dzień wiosny przywitano imprezą zorganizowaną na cześć patrona Zielonej Wyspy Świętego Patryka.
Niewątpliwą atrakcją wieczoru był występ zespołu "Czas na Gras".
Przy dźwiękach muzyki irlandzkiej i blugrass’owej bawiła się świetnie, licznie zgromadzona publiczność.
Tradycje takich spotkań i koncertów będą cyklicznie kontynuowane. Organizatorzy mają bowiem w planach zapraszać inne zespoły, reprezentujące podobne nurty muzyki.

Zapraszamy.

Czy usłyszymy piękny dźwięk organów w Kościele pod wezwaniem Niepokalanego Serca NMP w Szklarskiej Porębie Dolnej?

Ofiarność mieszkańców Szklarskie Poręby znana jest wszystkim. Potrafimy swoim zaangażowaniem wspierać tych, którzy wsparcia potrzebują. Tak jest i tym razem. W kościele p.w. Niepokalanego Serca NMP w 1759r. po raz pierwszy zabrzmiały organy, zakupione dzięki ofiarności wiernych. Obecne  organy  należą  do niezwykle cennych  instrumentów,  znajdujących się na terenie naszego miasta.
Dzięki inicjatywie jaka zawiązała się wśród mieszkańców - pragniemy rewitalizować te organy.

Zapraszamy wszystkich podatników do przekazania 1% podatku na Towarzystwo Izerskie zarejestrowanego w KRS pod nr 0000097019.
Towarzystwo Izerskie wszystkie wpływy przekaże  na renowację organów. W rocznym zeznaniu podatkowym  (PIT - 36, PIT - 36L, PIT - 37, PIT - 28, PIT - 38), koniecznie należy dopisać  „na organy kościelne”. Można również podać swoje nazwisko w ten sposób  darczyńca nie pozostanie anonimowy.

Towarzystwo Izerskie

Kierujemy nasz artykuł do silnych sercem i niestandardowych umysłem ludzi, którzy są gotowi podjąć się wyzwaniu i zostać nagrodzonym wdzięcznością  wszystkich wychowanków Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie.

My jako wychowankowie wraz z Dyrektorem w/w placówki Jarosławem Malcem oraz psychologiem Naminą Godyń podejmujemy się niespotykanego dotychczas przedsięwzięcia polegającego na odnajdowaniu siebie w świecie talentów i geniuszy.
Więc, bierzemy sprawy w swoje ręce! W tym roku chcemy zakupić projektor multimedialny wraz z ekranem oraz laptopem, które posłużą do celów dydaktyczno-edukacyjnych i rozwojowych. Dzięki wsparciu sponsorów jesteśmy w stanie osiągnąć swój cel - nasz wspólny cel!

13 kwietna zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na BEZPŁATNE badanie mammograficzne.

MAMMMOBUS stanie przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Szklarskiej Porębie.

Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod nr tel. 0801 080 007 ( z tel. stacjonarnych koszt jak za połączenie lokalne) i nr tel. 058 666 24 44.

REJESTRUJĄC SIĘ PROSIMY PODAĆ NR PESEL I NR TELEFONU.

13 marca w Kowarach odbył się Finał Ligi Sań Rogatych oraz  „IX Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi – Wielki Festiwal Sanek". W imprezie wzięła udział samorządowa delegacja ze Szklarskiej Poręby – sekretarz Miasta Feliks Rosik oraz pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej Beata Holek. Nasza reprezentacja dostała nagrodę za najlepsze przebranie retro. Ale na tym nie koniec.

W Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Szklarskiej Porębie w roku szkolnym 2009/2010 realizowany jest projekt unijny współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Równy Start - Lepsza Przyszłość”.
Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola. W projekcie uczestniczy 87 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
W ramach projektu odbywają się bezpłatne zajęcia dodatkowe: nauka języka angielskiego, nauka tańca, warsztaty teatralne, zajęcia umuzykalniające.

W związku ze zbliżającymi się terminami płatności w podatkach i opłatach lokalnych na rok 2010 Referat  Budżetu i Finansów Miasta przypomina:

Terminy płatności w 2010 roku :

1/ rat podatku od nieruchomości, rolnego leśnego  dla  osób  fizycznych –  15 marca  , 15 maja, 15 września , 15 listopada  
2/ rocznych  opłat  za wieczyste użytkowanie  - 31 marca
3/ opłaty miejscowej do 10 -go każdego miesiaca za miesiąc poprzedni 
4/  opłaty  za psa  - 31 października   -  opłata wynosi  40 zł

Należnosci można wpłacać w kasie Urzędu, codziennie w godz. 9:00 -14:00

lub na konto Nr 03109019840000000100810039 Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddz. w Szklarskiej Porebie.

Przypomina się obowiązku składania  deklaracji  rocznej na  podatek od środków transportowych za 2010 rok -samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony.

6 marca 2010 przypadła 40 rocznica śmierci wybitnego malarza, miłośnika Szklarskiej Poręby i wielkiego człowieka - Wlasimila Hofmana. Punktualnie o godzinie 17:00 w kościele parafialnym p. w. Bożego Ciała odbyła się uroczysta Msza Święta. Gościem specjalnym był Ojciec Maksymilian, który przed 40 laty odprawiał Mszę Świętą i ceremonię pogrzebową malarza. Ojciec Maksymilian był niegdyś proboszczem parafii kościoła p. w. Bożego Ciała, w którym obrazy mistrza Hofmana zdobią ściany.
Po Mszy Świętej na grobie Wlastimila Hofmana i jego żony Ady dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Wlastimila Hofmana w Szklarskiej Porębie złożyły kwiaty i znicze.
Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy wciąż pamiętają o wybitnym człowieku i jego dziełach i byli obecni na uroczystości. 


5 marca odbyła się uroczysta inauguracja obchodów jubileuszu 50-lecia nadania praw  miejskich Szklarskiej Porębie. Taką samą rocznicę obchodzi także Karpacz. Samorządowcy i mieszkańcy obu miast wspólnie świętowali otwarcie roku jubileuszowego. Na zaproszenie do miasta pod Szrenicą przyjechali posłowie, przedstawiciele władz województwa i kościoła oraz wielu innych instytucji. Tego wieczoru najwięcej czasu poświęcono właśnie Szklarskiej Porębie i ludziom, którzy tworzą to miejsce.
    
W uroczystości wziął udział wicemarszałek sejmu Jerzy Szmajdziński, wicemarszałek województwa dolnośląskiego Jerzy Łużniak, starosta jeleniogórski Jacek Włodyga, burmistrz Karpacza Bogdan Malinowski oraz włodarze Kowar i zaprzyjaźnionego Augustowa. Gościem specjalnym była Jego Ekscelencja ks. Biskup Stefan Cichy. Wśród zaproszonych znaleźli się także przedstawiciele sejmiku naszego województwa, miejscowi radni z przewodniczącym Grzegorzem Sokolińskim na czele, radni powiatu, dyrektorzy i kierownicy różnych instytucji i stowarzyszeń, komendanci policji oraz straży pożarnej i proboszczowie obu miejscowych parafii.

Informacja o realizacji projektu „Zdolna Dolna – wspólnie możemy więcej”

IV spotkanie robocze – debata z udziałem reprezentantów Samorządu Szklarskiej Poręby

Kolejne, czwarte spotkanie uczestników projektu „Zdolna Dolna – wspólnie możemy więcej” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, odbyło się 25 lutego 2010 roku o godzinie 1700 w Klubie Integracji Społecznej. Na spotkanie – debatę przybyli w odpowiedzi na zaproszenie: Arkadiusz Wichniak Burmistrz Szklarskiej Poręby, Grzegorz Sokoliński Przewodniczący Rady Miejskiej, Donat Pawłowski Komendant Komisariatu Policji, Mirosław Tecław Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, radni - Przemysław Wiater i Mirosław Pluta (Irena Rzemieniewska obecna była jako członek Zdolnej Dolnej), Kinga Jaworek - specjalistka od pozyskiwania środków unijnych w UM, dzielnicowy - sierżant Krzysztof Żwirko. Projekt debaty powstał z inicjatywy najmłodszych uczestników działań w ramach Zdolnej Dolnej, grupy dopiero uczącej się współodpowiedzialności za kształt swojej małej ojczyzny. 

Dotyczy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w  górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. Stosując się do załącznika Nr 2  roz III § 3 Grupa Karkonoska informuje:

Zagrożenie lawinowe dla Karkonoszy

Data: 26-02-2010
Stopień: 3
Ważność:  do zmiany stopnia zagrożenia
Obszar:  Karkonosze

 Szczegóły na stronie internetowej: www.gopr.org
 
 Naczelnik Grupy Karkonoskiej GOPR
 Maciej Abramowicz
 

Komunikat

W ostatni piątek 19 lutego w Szklarskiej Porębie odbyły się obrady Trójstronnego Prezydium Stowarzyszenia Gmin Euroregionu NEISE-NISSA-NYSA pod przewodnictwem Prezydentów stron – członków stowarzyszenia. Gminom Polskim  przewodniczył Prezydent Euroregionu Gmin Polskich, Prezydent Bolesławca p. Piotr Roman, Niemieckim p. Bernd Lange, Czeskim p. Jaroslav Zamećnik (w imieniu Petra Skokana). Honory gospodarza tego gremium pełnił Burmistrz Szklarskiej Poręby p. Arkadiusz Wichniak.  Na wstępie Prezydium zapoznało się z prezentacją przedstawioną przez Burmistrza Wichniaka: Szklarska Poręba 50 Lat nadania praw miejskich – osiągnięcia, miasto dziś, perspektywy rozwoju. Po prezentacji prace Prezydium zdominowały sprawy programowe i organizacyjne Euroregionu: przygotowanie programu i dokumentów na doroczną Radę Regionu, plan obchodów 20 lecia utworzenia Stowarzyszenia Euroregionu NEISE-NISSA-NYSA, nagroda Euroregionu i nagroda innowacji (gala odbędzie się po Polskiej stronie), Forum Bezpieczeństwa, przyszłość Euroregionu Nysa.

Uczniowie szkół podstawowych ze Szklarskiej Poręby zakwalifikowali się do Zimowych Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży  Szkolnej, które odbyły się w dniach 17,18,19 luty 2010r.w Zieleńcu .
W konkurencjach alpejskich jako pierwsi wystartowali specjaliści snowboardu. Pomimo mgły na stoku oglądaliśmy sporo bardzo dobrych przejazdów slalomu giganta .
W drugim dniu zawodów aura znowu nie była łaskawa, tym razem dla dziewcząt . Jednak pomimo gęstej mgły i silnego wiatru 50 zawodniczkom udało się ukończyć 2 przejazdy slalomu giganta.
Do zawodów zakwalifikowały się 22 szkoły z województwa dolnośląskiego oraz  77 dziewcząt i 79 chłopców, co świadczy o dużej rywalizacji i wysokim poziomie konkursów.