×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

22 października w w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej odbyło się spotkanie zorganizowane przez Lokalną Organizację Turystyczną we współpracy z Urzędem Miasta, na którym omawiano temat oznakowania dojazdu do obiektów komercyjnych w Szklarskiej Porębie (hoteli pensjonatów, kwater i innych).
W przeciągu dwóch najbliższych tygodni, jeśli pozwolą na to warunki pogodowe, w mieście zostaną zainstalowane nowe tablice z nazwami ulic oraz tablice kierunkowe, prowadzące do atrakcji turystycznych i obiektów użyteczności publicznej, a także służb porządkowych i komunalnych. Tablice mają być większe i bardziej czytelne, o czym informowano już pod koniec lipca na łamach Biuletynu "Pod Szrenicą".

Na spotkaniu postawione zostało istotne  pytanie - jak i czy w ogóle oznakowywać dojazd do pensjonatów, hoteli, restauracji i innych obiektów tego typu.

W październiku br, odbywały się posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie:

Komisja Finansów;

            - pozytywnie zaopiniowała projekt inwestycji ziemnej przy ul. Brzozowej, co
                pozwoli na dalszą rozbudowę ulicy

            - wniosła o przeprowadzenie przez służby miejskie  wizji lokalnej
                nowo przyjętego przez Miasto budynku przy ul. Pstrowskiego

            - zawnioskowała o sprzedaż obiektu z zasobów komunalnych przy ul. Piastowskiej
     
            - pozytywnie zaopiniowała projekty 7 uchwał w sprawie dzierżaw nieruchomości

            - analizowała propozycje zmian w budżecie przedstawione przez Skarbnik Miasta,
               dotyczące: budżetów Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej nr 5, Przedszkola
               Samorządowego nr 1 oraz zmian zakwalifikowania środków na budowę boiska
               Orlik

             - ponownie przeanalizowała propozycje stawek podatkowych od terenów
               przeznaczonych do narciarskiego wykorzystania – podatków od gruntów i budowli

W dniach 09-11 października br. przebywała z roboczą wizytą w mieście partnerskim Szklarskiej Poręby grupa Radnych Rady Miejskiej:
      Pan Mirosław Pluta-Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
      Pan Mirosław Karpiej-Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej
      Pan Bohdan Ginter-Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
      oraz
      Pan Damian Wiencek w roli tłumacza

Wyjazd Delegacji wiązał się z uroczystym 32 spotkaniem Związku Ojczyźnianego Schreiberhau (niemiecka nazwa Szklarskiej Poręby) i roboczymi uzgodnieniami w sprawie odsłonięcia w maju 2010 roku pamiątkowego, kamiennego obelisku poświęconego byłym i obecnym Mieszkańcom Szklarskiej Poręby.

Od 59 lat miasto Bad Harzburg sprawuje patronat nad działaniami Związku.
Delegacja Radnych Szklarskiej Poręby uczestniczyła w uroczystej Gali 10 października.
W trakcie spotkania głos zabierali m. in.:

               - Przewodniczący Związku, Pan Klaus Kynast
               - Pastor Katharine Mayer
               - Radny, Pan Wolfgang Kullig
               - Przedstawicielka Urzędu Miasta, Pani Monika Ruth
               - Radny, Pan Bohdan W. Ginter

Po części oficjalnej obradowała wspólna Komisja powołana do przygotowania końcowych ustaleń w sprawie majowych uroczystości w Szklarskiej Porębie – pobyt Delegacji Związku na uroczystościach odsłonięcia obelisku, udział w uroczystej Sesji Rady Miejskiej z okazji Jubileuszu 50-lecia nadania praw miejskich Szklarskiej Porębie.

Tekst: Bohdan W. Ginter-Radny Rady Miejskiej Szklarskiej Poręby
 

Piątkowe popołudnie. 16 października - zima w pełni. Z przejezdnością dróg służby miejskie sobie poradziły. Jednak ciężki, mokry śnieg osiadający na drzewach, pokrytych zielonymi często liśćmi, jest współsprawcą licznych uszkodzeń linii energetycznych. Spora część Szklarskiej Poręby nie ma prądu. Z komunikatów radiowych wynika, że w okolicach Jeleniej Góry 100 tysięcy gospodarstw nie ma prądu.

Bez problemów docieramy jednak na spotkanie Pana Zbigniewa Brożka, Zastępcy Burmistrza Szklarskiej Poręby i Radnych na spotkanie z Mieszkańcami.

W Klubie Integracji Społecznej przy ul. Kolejowej czysto i schludnie… i na przygotowanych stołach palą się świeczki. Jeszcze nie ma prądu, jak w sporej części gospodarstw w mieście.
Jest Burmistrz, Radni - Irena Rzemieniewska i Przemysław Wiater oraz kilkunastu Mieszkańców. Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Grzegorz Sokoliński dojeżdża z wyjazdu służbowego później.
Burmistrz Brożek informuje o stanie realizacji inwestycji miejskich. To dzisiaj spora uciążliwość dla Mieszkańców, ale po zakończeniu wszyscy odczujemy poprawę - nowa sieć kanalizacyjna, nowe asfaltowe nawierzchnie. Sieci często położone są pod drogami. Tam gdzie jest to możliwe ze względu na prywatną własność gruntów, drogi są poszerzane

Samorząd pozyskał na inwestycje 6.5 mln złotych. Wyróżniamy się na Dolnym Śląsku skalą inwestycji. Otrzymujemy wyróżnienia.

11 października 2009 r. rozegrano w Tuszynie koło Dzierżoniowa  Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Wyścigu Parami na Czas o Puchar Wójta Gminy Dzierżoniów oraz Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Wyścigu Parami na Czas w kat. Junior mł., Juniorka mł., Kobiety Open, Mężczyźni Open. Organizatorem imprezy był Dolnośląski Związek Kolarski. Była to jedna z ważniejszych, a zarazem ostatnia impreza kolarska tego sezonu na Dolnym Śląsku.

Świetnie na zakończenie sezonu wypadli reprezentanci Skorpiona – Janusz Pytlak i Paweł Kimbort, którzy zwyciężyli w kategorii Mężczyzn Open pokonując dystans 9,5 km w czasie 13 min. 33 sek. (*)

Szczególnie gratulujemy panu Pawłowi Kimbortowi, który jest mieszkańcem Szklarskiej Poręby.

ZWIĘKSZ SZANSE NA POZYSKANIE ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA SWOJEJ ORGANIZACJI

Coraz więcej jest dostępnych środków na finansowanie działań organizacji pozarządowych. Dofinansowywane są przedsięwzięcia w obszarach takich jak m.in.: rozwój lokalny, ekologia, kultura, sport, edukacja, ochrona zdrowia czy pomoc społeczna.
Wnioski aplikacyjne do poszczególnych grantodawców są różne. Wszystko zależy od sponsora, który ustala własne zasady przyznawania środków finansowych. Podstawą jednak jest pomysł „przełożony” na projekt. Bez względu na to jak wygląda formularz, pierwszorzędne jest opracowanie założeń projektowych (analiza problemów, cel, odbiorcy, działania, rezultaty, harmonogram i budżet).

Ucząc się przygotowywać  projekt
- zwiększasz szanse na rozwój swojej organizacji,
- zwiększa się skala realizowanych działań
- masz wpływ na to co dzieje się wokół.

Aby poznać kolejne kroki budowania projektu zapraszamy na dwudniowe bezpłatne warsztaty, które będą wstępem do pracy projektowej. Uczestnicy szkoleń, będą mogli swoją wiedzę pogłębić na indywidualnych spotkaniach z doradcą . Konsultacje pozwolą na wypracowanie wysokiej jakości projektu.

Informujemy Kierowców zmierzających do Szklarskiej Poręby i dalej do przejścia granicznego w Jakuszycach, o tworzących się na drodze krajowej „korkach”, już na odcinku Piechowice – Szklarska Poręba.

Kierowcy jeżdżący na oponach letnich mogą mieć problemy z kontynuacją jazdy – mimo pracy pługów śnieżnych.

 Przypominamy Właścicielom posesji o ciążącym na Nich OBOWIĄZKU odgarniania śniegu przed nieruchomościami.

Obecna pogoda utrzyma się jeszcze.

Aktualnie w Szklarskiej Porębie prowadzonych jest 7 dużych inwestycji z udziałem pieniędzy z różnych programów. 

Na przebudowę ulicy 11go Listopada przyznano dofinansowanie z RPO. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej wspiera finansowo rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1(blok sportowy - etap II) oraz  budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSOiMS. 600 000 zł dofinansowania przyznało MSWiA na odbudowę kładki dla pieszych na Osiedlu Huty.  Dzięki niemałej kwocie dofinansowania 333 000, zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki i 333 000 z  z Urzędu Marszałkowskiego trwa budowa kompleksu dwóch boisk wraz z budynkiem socjalno-szatniowym w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012". Pożyczki preferencyjne z  WFOŚiGW ze stałym oprocentowaniem 3,5% w ciągu roku umożliwiły prace przy termomodernizacji Przedszkola nr 2 oraz sali gimnastycznej przy ul. Franciszkańskiej.  Pod koniec września został złożony wniosek o dofinansowanie budowy budynku socjalnego w kwocie 1300 000 zł. W sumie miasto Szklarska Poręba otrzymało 4,3 mln środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne warte prawie 13, 5 mln złotych.

Prace trwają. Jak podaje podinspektor ds. inwestycji miejskich pan Romuald Maly, większość zadań inwestycyjnych powinna zostać zrealizowana jeszcze w tym roku.

Terminy zakończenia prac:

1.  Przebudowa ul. 11 listopada - wyznaczony termin 31.10.09 r / przewidywany termin 15.12.09r./
2.  Blok Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 1  - 30.11.2010 r.
3.  Odbudowa kładki dla pieszych / Osiedle Huty   - 30.11.2009 r.
4.  Budowa kompleksu boisk Orlik 2012  - 30.10.2009 r.
5.  Termomodernizacja Przedszkola Nr 2. -  30.11. 2009 r.
6.  Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ul. Franciszkańskiej - 30.11.2009 r.

7.  Budowa budynku socjalnego przy ul.Franciszkańskiej - przewidywany termin rozpoczęcia prac budowlanych marzec - kwiecień 2010 r. Aktualnie oczekujemy  na zezwolenie na budowę.

12 października w Urzędzie Miejskim odbyło się kolejne robocze spotkanie Partnerów z Lanowa i Szklarskiej Poręby.

Wspólny projekt, składany do programu Europejska Współpraca Terytorialna, zakłada międzypokoleniową współpracę społeczności szkolnych, Seniorów, instytucji samorządowych, inwestycje w sferze sportu i kultury, poznawanie kultur i obyczajów, wzajemną wymianę artystyczną.

Pracami zespołu kierował Pan Arkadiusz Wichniak  - Burmistrz Szklarskiej Poręby. Pan Starosta Jiri Vancl kierował grupą  samorządowców z Lanova.

Ustalony został również kalendarz dalszych roboczych spotkań i włączanie kolejnych czeskich i polskich Uczestników.

Po zatwierdzeniu, projekt realizowany będzie w okresie 2010-2012.

6 października w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbyło się uroczyste otwarcie roku akademickiego2009/2010  nowo powstałego  Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Jeszcze Młodzi". Wśród  gości byli: Primator Karkonoskiego UTW w Jeleniej Górze Pani Janina Peikert, dyrektor KRUS Pan Ryszard Barej, Kierownik MOPS Pani Elżbieta Pawłowska, Kierownik Ośrodka Edukacji KPN Pani Sabina Tabaka, inspektor d/s oświaty Pani Anna Ostrowska, przedstawiciele MOKSiAL-u Pani Beata Holek i Pan Mirosław Tecław, lektor j.niemieckiego Pani Agata Gawołek, przewodniczący komisji Rady Miejskiej i oczywiście Pan Burmistrz Arkadiusz Wichniak oraz Przewodniczący RM Pan Grzegorz Sokoliński.

W związku z decyzją o przeniesieniu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do budynku SP ZOZ w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej 11 informujemy, że poradnie specjalistyczne działające przy sp zoz-ie (okulistyczna , laryngologiczna, neurologiczna), będą sukcesywnie przenoszone do budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy ulicy Szpitalnej 1.
Aktualnie świadczy już tam usługi medyczne poradnia chirurgiczna (tel.: 0-75 717 21 57 wew. 24).

Podstawowa opieka zdrowotna i stomatologia pozostają w budynku przy ulicy Jedności Narodowej 11.   


Uwaga! W ostatnich dniach wielu z państwa prowadzących firmy, instytucje, pensjonaty a przede wszystkim posiadających swoją stronę internetową mogło otrzymać listy z Polskiego Rejestru Internetowego  z prośbą o wypełnienie formularza / ankiety, podpisania go i odesłania na wskazany adres w załączonej kopercie.
Jednak wystarczy wpisać w wyszukiwarce internetowej temat: Polski Rejestr Internetowy, aby przekonać się, że podpisując i odsyłając owy dokument, można popaść w niewiarygodne tarapaty i narazić swój budżet na ogromne koszty.

W dniach od 27 do 29 września w Dusznikach Zdroju odbyły się Centralne Zawody Młodzików w biathlonie letnim - zawody rangi mistrzostw Polski w tej kategorii. Gościnnie w zawodach wystartowali biathloniści z Ukrainy. W pierwszym dniu zawodów zostały rozegrane biegi indywidualne a w drugim dniu sprinty.

W zawodach wystartowali uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztaudyngera ze Szklarskiej Poręby, osiągając bardzo dobre wyniki . W biegu indywidualnym drugie miejsce zdobył Dawid Makówka, siódmy był Paweł Więckowski a ósmy Paweł Lech. Wśród dziewcząt najlepiej start wyszedł Idze Kordasiewicz, która była trzecia (druga wśród Polek), a w pierwszej dziesiątce zmieściła się jeszcze Maria Balicka zajmując siódmą pozycję (szósta wśród Polek).
W drugim dniu zawodów, w sprintach Dawid Makówka tylko o 2 s przegrał z trzecim zawodnikiem zajmując 4 miejsce (był trzeci wśród Polaków bo wygrał Andrij Stetsko z Ukrainy), dziewiąte miejsce (7 m) zajął Paweł Więckowski a dziesiąte ( 8 m) Paweł Lech.  Wśród dziewcząt bardzo dobry start zaliczyła Jadwiga Wijas, bo co prawda zajęła piąte miejsce, ale była druga wśród Polek, ósme miejsce (5 m) zajęła Iga Kordasiewicz a  dziesiąte (7 m) Katarzyna Korzeń.

Kolejny wniosek o dofinansowanie projektu z EFS POKL Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie– piąty licząc od 2008 roku przeszedł pozytywną weryfikację formalną.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie w imieniu Partnerstwa złożył w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wniosek o dofinansowanie przygotowany siłami jego członków: Marii Misztal, Joanny Osińskiej, Elżbiety Pawłowskiej i Elżbiety Wojciechowskiej. Celem projektu „Cztery Pory Roku” jest wzmocnienie członków Partnerstwa, którzy od momentu jego zawiązania aktywnie działają oraz zmobilizowanie i zintegrowanie tych Partnerów, którzy w nawale codziennych zajęć zapominają o zobowiązaniach potwierdzonych własnoręcznym podpisem.

Kierując się zasadą partnerstwa i efektywności Burmistrz Szklarskiej Poręby serdecznie zaprasza wszystkie aktywne organizacje pozarządowe działające na terenie naszego miasta do udziału w pracach nad projektem „Programu współpracy miasta Szklarska Poręba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku  2010”.

W dniach 24-26 września odbyły się już po raz XVII Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw Tur & Travel.
W tej edycji wzięło udział  450 wystawców z 59 krajów świata. Imprezie towarzyszyły liczne konferencje i spotkania. Targi po raz pierwszy odbywały się w nowym Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie, a krajem partnerskim tegorocznej edycji był Egipt.
Podczas imprezy  nie zabrakło również stoiska Szklarskiej Poręby i jak zwykle cieszyło się ono wielkim zainteresowaniem zarówno ze strony wystawców jak i odwiedzających stoiska turystów. Stoisko odwiedzały zarówno osoby młode jak i w starszym wieku. Te, które były już w naszym mieście i chciały ponownie zawitać jak i te, które dopiero zapoznawały się z ofertą naszego regionu.

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Jeszcze Młodzi”w Szklarskiej Porębie zaprasza na uroczyste otwarcie Roku Akademickiego 2009/2010, które odbędzie się dnia 06.10.2009 o godzinie 16:30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego ul. Obrońców Pokoju 17.

Za Zarząd

Irena Kubera 

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY OGŁASZA:

KONKURS NA „NAJŁADNIEJ WYGLĄDAJĄCĄ – ZAGOSPODAROWANĄ POSESJĘ POŁOŻONĄ NA TERENIE MIASTA SZKLARSKA PORĘBA”

KONKURS PRZEPROWADZANY JEST W TERMINIE OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2009 R. W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH:

HOTELE, PENSJONATY
INSTYTUCJE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
DOMY MIESZKALNE
BALKONY
OGRÓDKI PRZYDOMOWE

PROTOKÓŁ sporządzony 17 września 2009r. z przebiegu Forum Sportowego Mieszkańców Szklarskiej Poręby

Forum Sportowe zostało zorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej z inicjatywy Burmistrza Szklarskiej Poręby w Hotelu Bornit, na które zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy Miasta.
Celem forum było wypracowanie zarysu obszarów wsparcia inicjatyw Mieszkańców i Instytucji w sferze sportu w Szklarskiej Porębie.
Uczestnikami spotkania byli Burmistrz Arkadiusz Wichniak, Sekretarz Feliks Rosik, przedstawiciele szkół, kluby i stowarzyszenia sportowe oraz mieszkańcy.
Koordynatorem był Pan Zbigniew Mądzelewski – asystent Burmistrza, który przedstawił program przebiegu i zasady uczestnictwa w forum. Burmistrz przywitał zgromadzonych gości i przedstawił cel spotkania. Zachęcił do bliższej współpracy i połączenia wspólnych działań prowadzonych w sferze sportu wszystkie kluby oraz osoby niezrzeszone zajmujące się sportem na terenie miasta.

Od  18  do 20 września przeprowadzana jest akcja Sprzątanie świata.

18 września w akcji będą brały udział dzieci i młodzież z naszych szkół i przedszkoli porządkując w godzinach lekcyjnych zielone tereny miejskie w Szklarskiej Porębie. Urząd zakupił  dla dzieci worki oraz rękawice.
Natomiast ZSO rozpoczął sprzątanie już od 16 września.

Zachęcamy również mieszkańców Szklarskiej Poręby do czynnego udziału w akcji.

Beata Janulis
podinspektor ds. ochrony środowiska