Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Odpady oznaczane muszą być indywidualnymi kodami kreskowymi

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

Przypominamy o konieczności aktualizacji deklaracji wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych na terenie Szklarskiej Poręby

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Szklarskiej Porębie obowiązujący od 1 lipca