×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Ruszył drugi etap Budżetu Obywatelskiego

Podczas XXIII Sesji Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie w 30 stycznia 2020 r. radni jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego (BO) Miasta na rok 2020. W ten sposób rozpoczęliśmy drugi etap wdrażania BO. 

To wyjątkowo ważny moment w tegorocznej edycji BO. To czas na Państwa działanie!

Do 20 lutego każdy mieszkaniec Szklarskiej Poręby, który ukończył 16 rok życia działający jako osoba fizyczna może złożyć projekt ogólnomiejski do BO.
Projekt należy złożyć w trybie określonym w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Szklarska Poręba na rok 2020, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXIII/250/2020 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie.
Do składanego formularza musi być dołączona lista poparcia. Niezbędny formularz, załączniki oraz wszystkie informacje dostępne są pod adresem https://bo.szklarskaporeba.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2.

Zapraszamy do składania projektów!