Nieruchomość o powierzchni 591 m2 położona w peryferyjnej części miasta przy ul. Piastowskiej pod zabudowę mieszkaniową lub usługową

Nieruchomość o powierzchni 730 m2 położona w centralnej części miasta przy ul. Odrodzenia pod zabudowę usługową z zielenią

Nieruchomość o powierzchni 1494 m2 położona w pośredniej części miasta przy ul. Zdrojowej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub pensjonatową

Nieruchomość o powierzchni 2252 m2 położona w peryferyjnej części miasta przy ul. Piastowskiej pod zabudowę mieszkaniową jedno- i wielorodzinną lub zabudowę usługową

Nieruchomość niezabudowana w Szklarskiej Porębie przy ul. Demokratów w granicach działek gruntu nr 219/8 i nr 238/4, o powierzchni 3648 m2

Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Armii Krajowej w Szklarskiej Porębie, w granicach działki gruntu nr 349 obr. 1 o powierzchni 2164 m2

Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Piastowskiej w Szklarskiej Porębie, w granicach działki gruntu nr 343 obr. 3 o powierzchni 4288 m2

Nieruchomość niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie na Osiedlu Podgórze w granicach działki gruntu nr 287/1 obr. 1 o powierzchni 1952 m2