Dzierżawa na okres 14 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 219,90 m2, położonej przy ul. Turystycznej 26 w Szklarskiej Porębie, w granicach części działki gruntu nr 567/8 obr. 0006 o powierzchni 361 m2. Nieruchomość położona w centrum miasta, w pobliżu wyciągu krzesełkowego na Szrenicę i stoków narciarskich, budynków mieszkalnych i handlowych. Posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Turystycznej poprzez działki nr 567/9, 567/6 i 567/7.

Przeznaczenie nieruchomości
Nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania dla terenów tzw. Nowe Centrum w Szklarskiej Porębie (uchwała nr XIX/184/19 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z 28 listopada 2019 r.), w którym działka nr 567/8 obr. 0006 oznaczona jest na rysunku planu symbolem U.18 (tereny zabudowy usługowej).

Sposób zagospodarowania nieruchomości
Prowadzenie działalności gospodarczej usługowej, z obowiązkiem przystosowania przedmiotu dzierżawy do prowadzonej działalności na koszt Dzierżawcy bez możliwości zwrotu nakładów poniesionych na przedmiot umowy. Na podstawie porozumienia z 4 stycznia 2016 r. Miasto Szklarska Poręba zobowiązało się dostarczyć z rozdzielani usytuowanej w budynku przy ul. Turystycznej 26 energii elektrycznej do słupów oświetleniowych usytuowanych na terenie działek nr 545/1, 540/2, 567/4 obr. 0006 oraz na mocy umów użyczenia nieruchomości udostępniło dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni 38,80 m2 usytuowane w piwnicy budynku — jednego na rzecz Klubu Sportowego Szrenica oraz drugiego na rzecz Stowarzyszenia KSM Łabski Szklarska Poręba.

Termin zagospodarowania nieruchomości
Maksymalnie 2 lata

Wysokość wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego: 4.000,- zł netto.

Przetarg odbędzie się 17 stycznia 2022 r. o godz. 12 w sali nr 2 urzędu miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2.

Dokumenty

Szklarska Poręba, 18 listopada 2021 r.