Na terenie miasta Szklarska Poręba powstało 11 wolnostojących drewnianych szałasów znajdujących się na szlaku ścieżek przyrodniczych na obszarach Natura 2000. 

Zaprojektowane zostały cztery typy szałasów drewnianych z tablicami informacyjnymi. Szałasy zlokalizowane w pobliżu miejsc o szczególnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych stanowić mają obiekty edukacji ekologicznej. Forma i niewielkie wymiary obiektów pozwalają na wpasowanie się ich w otoczenie i stworzenie miejsc dla wypoczynku oraz edukacji przebywającym w nich turystom. Projekt powstał w  ramach programu "rozwój infrastruktury dla potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez utworzenie ścieżki  przyrodniczej na obszarach Natura 2000 w Szklarskiej Porębie" i jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Szałasy są idealnym miejscem na wypoczynek podczas rowerowych eskapad po Szklarskiej Porębie i okolicy. Można je łatwo zlokalizować za pomocą naszej bezpłatnej aplikacji mobilnej.

Link do mapy z lokalizacją szałasów