×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

"Niepełnosprawni są wśród nas. Co ty zrobiłeś dla nich?"   

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ruszył z kampanią społeczną  "Niepełnosprawni są wśród nas. Co ty zrobiłeś dla nich?".
Kampanię rozpoczęło spotkanie przedstawicieli różnych grup społecznych, stowarzyszeń i instytucji, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w dniu 30 czerwca 2009 roku. Na spotkaniu ustalono niezbędne kroki, które należy podjąć w związku z kampanią – jednym z nich jest rozpowszechnienie wspólnie wypracowanej ankiety przeznaczonej do wypełnienia przez osoby niepełnosprawne (lub ich przedstawicieli – w przypadku trudności w samodzielnym ich wypełnianiu). Celem tak zebranych danych będzie opracowanie mapy zasobów i potrzeb dla niepełnosprawnych członków naszej społeczności.
Ankietę można pobrać i wypełnioną złożyć dzięki uprzejmości dyrektorów i pracowników w Przygodni (przy rejestracji), w Biurze Rady Urzędu Miejskiego, a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Sikorskiego 8), wypełnić na stronie internetowej ośrodka www.mops.szklarskaporeba.pl), przekazać za pośrednictwem pracownika socjalnego, pobrać i złożyć w Klubie Integracji Społecznej (ul. Kolejowa 22), w Świetlicy „Cegiełka” (ul. Kolejowa 22), w Świetlicy „Plus” (Słowackiego 13), oraz pobrać drogą elektroniczną ze strony lokalnej internetowej gazety Głos SP www.szklarska-gazeta.pl.
 
Wypełnione ankiety proszę składać do dnia 30 września 2009 roku.
                           

Elżbieta Pawłowska
Kierownik MOPS

Bliższych informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15: 30, tel. 0-75 717 21 46.

ANKIETA