×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Pozostało jeszcze kilka dni na zgłoszenie pomysłu ciekawej inicjatywy społecznej

Nabór wniosków na granty w wysokości do 5000 zł na działania grup nieformalnych z Dolnego Śląska ogłosiła Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych. Skorzystać mogą grupy nieformalne. Finansowane są z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Aktualna edycja w szczególności poświęcona jest działaniom ekologicznym.
Granty można przeznaczyć na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:
· podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
· działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
· działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
· nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
· działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
· kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
· wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
· ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
· turystyki i krajoznawstwa; - promocji i organizacji wolontariatu;
· działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
· przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
· działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
· działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
· działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
· działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
· inne.

1. Kto może starać się o dotację?
Grupa nieformalna – grupa lokalna, w skład której wchodzą minimum 3 osoby mieszkające na Dolnym Śląsku, które ukończyły 18 lat. Jedna z osób musi pełnić rolę lidera grupy.

2. Ile wynosi dotacja?
· Minimalna kwota grantu wynosi: 1000,00 zł.
· Maksymalna kwota grantu nie może przekraczać: 5000,00 zł.

3. Gdzie mogą być realizowane projekty?
Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie Dolnego Śląska w 5 subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław.

4. Do kiedy trwa nabór?
Nabór wniosków trwa od 8 czerwca 2021 roku do 21 czerwca 2021 roku do godziny 23:59, wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków: www.generator.malegranty.pl

5. Czas realizacji projektów?
Projekty można realizować w okresie od 10.07.2021 r. do 10.09.2021 r.

6. Jak się zgłosić?
a. zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie www.malegranty.pl
b. wypełnij i złóż wniosek www.generator.malegranty.pl


Ostatnie spotkania informacyjne (on-line) 16 czerwca, o godz. 15 na Facebooku DMG: www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty

Więcej informacji na www.malegranty.pl
 Kontakt z zespołem Dolnośląskich Małych Grantów w godzinach 10-18 od poniedziałku do piątku):
z koordynatorką Marią Miką, tel. 602 376 974, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
z opiekunką merytoryczną Martą Michałowską, tel. 538 443 838, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
z opiekunką merytoryczną Urszulą Bandurowską, tel. 721 021 990, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
z opiekunką merytoryczną Darią Sudoł, tel. 600 916 306, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dolnośląskie Małe Granty realizuje Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przy współfinansowaniu ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Źródło: DFOP