×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Nowe rozporządzenie zmienia ograniczenia podczas stanu epidemii

Nowe Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zmieniło katalog przedsiębiorców, których dotyczą czasowe ograniczenia działania.

Warto zapoznać się z całym rozporządzeniem, które reguluje także kwestie kwarantanny po przekroczeniu granic RP.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z 20 marca 2020 r., poz. 491

[Aktualizacja: 24 marca 2020 r.]

Szanowni Państwo, w związku z kontrowersjami i zrozumiałymi w aktualnym stanie epidemii obawami, wywołanymi tą publikacją wyjaśniamy.

Rzeczone rozporządzenie zmienia katalog przedsiębiorstw objętych czasowym zawieszeniem działalności (Rozdział 4). Pośród tych, które nie zostały objęte zawieszeniem znalazły się przedsiębiorstwa wpisane do Polskiej Klasyfikacji Działalności podklasą 55.20 (ich szczegółowy wykaz w PKD, w skrócie mówiąc obiekty małe, nieklasyfikowane jako hotele, pensjonaty, motele itp. — te mogły działać cały czas bez ograniczeń).

Poprzedzające ww. rozporządzenie, a więc Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 poz. 490)
zawiera taki zapis:

"§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433, 441, 461 i 478)."

Tracą zatem moc zawarte w nim zapisy, włącznie z zakazami. Te, które zostały utrzymane, powtórzono w nowym rozporządzeniu (Dz.U. poz. 491). Te, które nie zostały powtórzone — moc straciły. To wynika z zasad legislacji.

Budzący wątpliwości zapis
"§ 2. Decyzje, polecenia, wytyczne i zalecenia wydane w  związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na podstawie rozporządzenia uchylanego w § 3 zachowują ważność i mogą być zmieniane na podstawie dotychczasowych przepisów."
mówi o tzw. aktach indywidualnych, wydanych w związku, a nie przez rozporządzenie. Na przykład zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące hotelów mogą być nadal wykonywane, albo decyzje o nałożeniu kwarantanny na kogoś konkretnego itp.

Rozporządzenie i zawarte w nim zapisy NIE SĄ decyzjami, poleceniami, wytycznymi i zaleceniami. Rozporządzenie to akt generalny — obowiązujący wszystkich. Dlatego jeżeli w rozporządzeniu nie ma zakazu dla wszystkich, to może on dotyczyć tylko konkretnego podmiotu, któremu taki zakaz wydano wcześniej w formie decyzji, ale już nie dotyczy pozostałych.

Publikując informację o zmianie obostrzeń wprowadzonych nowym rozporządzeniem nikogo nie namawiamy do prowadzenia działalności, nikogo nie zachęcamy do przyjmowania gości, nikomu nie polecamy zmian decyzji np. o zamknięciu obiektu. Informujemy jedynie o zmianie  prawa ogólnopaństwowego. Nie oznacza to, że trzeba się zastosować do zniesienia zakazu podejmując na powrót działalność. Zdrowy rozsądek, wspólna odpowiedzialność za zdrowie oraz nowe ograniczenia przemieszczania się sugerują, aby nie podejmować gości, niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo zostało objęte ograniczeniem działania, czy nie. Decyzja pozostaje tak, jak przed zakazem, do indywidualnej oceny i sumienia. Większość obiektów noclegowych w Polsce właściciele rozsądnie zamknęli.