×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Aktualny zestaw informacji dotyczących konkursów dla organizacji pozarządowych organizowanych przez samorząd województwa dolnośląskiego oraz inne instytucje

W pigułce znajdziecie na stronie   HARMONOGRAM KONKURSÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH: MARZEC 2020

Otwarte konkursy ofert w poszczególnych dziedzinach są ogłaszane i podawane na bieżąco do wiadomości na stronach BIP oraz na stronach internetowych poszczególnych programów oraz organizatorów konkursów: urzędów miejskich i gminnych, starostw powiatowych, poszczególnych ministerstw.

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/index,idmp,127,r,r
http://bip.um.wroc.pl/competitionsoffers/list/1/10
http://www.dip.dolnyslask.pl
https://www.facebook.com/pozarzadowydolnyslask