×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Na wieczny spoczynek oeszła 7 stycznia 2018 r. Irena Rzemieniewska – radna miejska w Szklarskiej Porębie kadencji 2006-2010 i 2010-2014

irena rzemieniewska

Pani Irena była inicjatorką wielu działań w mieście, a szczególnie w Szklarskiej Porębie-Dolnej. Dbała zwłaszcza o potrzebujących. W latach 2006-2010 była przewodniczącą Komisji ds. Społecznych RM. Związana zawodowo z Izerskim Centrum Pulmonologii i Chemioterapii w Szklarskiej Porębie. Była człowiekiem wielkiego serca, społeczniczką, współtwórczynią stowarzyszeń Zdolna Dolna, Światełko, Klubu Integracji Społecznej. Pani Irena była otwarta, życzliwa, pełna pasji... Najważniejsza dla Niej była Szklarska Poręba-Dolna. Ciężką pracą zmieniła wizerunek tej części miasta: przy Jej udziale zrealizowano "Blisko Boisko", uporządkowano i oznaczono ważne historycznie i kulturowo miejsca, powołano Klub Wolontariatu, wytyczono Szlak Waloński. Odeszła wspaniała, cicha, skromna osoba o ogromnym sercu.

Odeszła Irena Rzemieniewska. Cicho, cichuteńko, w ten zaśnieżony czas. Moja sąsiadka ze Szklarskiej Poręby Dolnej. Drobna kobieta o wielkiej pasji i serca. Miałem przyjemność pracy z Ireną w dwóch kadencjach Rady Miejskiej. Zawsze życzliwa, otwarta, mogliśmy razem kraść przysłowiowe konie. Społeczniczka, pielęgniarka związana ze Szpitalem Kolejowym i następnie spółką Izer-Med całą sobą. Zdolna Dolna, Sudeckie Bractwo Walońskie, Przewodnicząca Komisji do spraw Społecznych, to tylko niektóre pola Jej działań. Szklarska Dolna była zawsze najważniejsza. W pamięci pozostaną nasze potyczki z władzą o traktowanie Dolnej na równi z innymi dzielnicami miasta, o odśnieżanie, boisko Orlik i plac zabaw dla dzieci, cmentarz przy ul. Waryńskiego, świetlicę środowiskową, ozdoby świąteczne … wymieniać można długo. Pamiętam mecz piłki nożnej radni kontra Szklarska Poręba Dolna, kiedy to stanęła w szeregach naszej (radnych) drużyny i dzielnie zmagała się na boisku. Walczyła do końca. Odszedł dobry człowiek.

Przemysław Wiater

Wieloletnie współdziałanie z mieszkańcami Szklarskiej Poręby Dolnej, dla których kluczową postacią była Irena Rzemieniewska, wzbogaciło nas wszystkich o pozytywne doświadczenia a przede wszystkim pozwoliło na stworzenie spójnej wizji rozwoju rejonu w oparciu o wspólnotę celów. Zaangażowanie Ireny skutkowało oddolnym ruchem a w konsekwencji zmianą wizerunku całej społeczności. Zdolna Dolna postrzegana jest, jako wspólnota aktywna, solidarna i współpracująca, otwarta i ucząca się; obywatelska społeczność samostanowiąca, wpływowa i świadoma swojej siły.

Elżbieta Pawłowska

Źródło: Biuletyn miejski POD SZRENICĄ