×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Dzierżawa na okres do 3 lat nieruchomości w granicach części działek gruntu nr 401/3 i nr 401/4 obr. 0005 o łącznej powierzchni 21,07 m2

Nieruchomość na Turystycznej 20

Dzierżawa na okres 3 lat części nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 426 m2, położonej przy ul. Turystycznej 20
Przetarg 6 marca 2023 r.

Dzierżawa na okres 25 lat części nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 16691 m2 położona w strefie pośredniej miasta przy ulicach Izerskiej i Wolności, przeznaczona na usługi sportu i rekreacji
Przetarg 6 marca 2022 r.