×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items


Szklarska Poręba, dn.29.07.2015 r.  
ZK.5557.2.2015

KOMUNIKAT nr 8/2015
MIEJSKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

Zawiadamiam, że zgodnie z poleceniem wojewody dolnośląskiego działającego na podstawie  §8 pkt 3 w zw. z § 4 pkt 2a -  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 stycznia 2013r. „W sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach” – w celu sprawdzenia przygotowania systemów do działania w ramach krajowego systemu, a także sprawdzenie przygotowania do realizacji przedsięwzięć i procedur określonych w wykazie przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, określonym na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, oraz weryfikację i doskonalenie  procedur i mechanizmów funkcjonowania systemów

- w dniu  01 sierpnia 2015r o godzinie 17.00 - zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania ludności poprzez uruchomienie akustycznego systemu ostrzegania (uruchamianie syren alarmowych)  i nadanie sygnałów „ogłoszenie alarmu” i  „odwołanie alarmu”.

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego
UM Szklarska Poręba – Stanisław Włodarczyk

Pismo do pobrania [Adobe Acrobat PDF - 144.14 KB]