Każdy kto mieszka w Polsce ma obowiązek meldunkowy. Wbrew rozpowszechnianej opinii, jakoby obowiązek meldunkowy został w Polsce zniesiony.

Także rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny wypełniają obowiązek meldunkowy za osoby, które:
- nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
- mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r. poz. 657 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411)

Źródło: https://www.gov.pl/web/gov/obowiazek-meldunkowy