×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

 
CZYSTE POWIETRZE - dopłaty dla domów
 
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE.
Program ma poprawić efektywność energetyczną i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z domów jednorodzinnych lub uniknięcie takiej emisji z domów budowanych.
Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Kiedy dom jednorodzinny jest we współwłasności kilku osób, dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli. Dofinansowanie może otrzymać także osoba, która uzyskała zgodę na rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Szczegóły na stronach: Ministerstwa Środowiska oraz WFOŚiGW.

Informacji szczegółowych udziela Marcin Juralewicz pod nr. tel. 75 75 47 737.