×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Jak wybrać bezpieczną placówkę
całodobowej opieki?

  • Kiedy nie jesteś w stanie opiekować się osobą chorą, starszą, niepełnosprawną, która wymaga całodobowego wsparcia, przy wyborze placówki całodobowego
    pobytu nie postępuj pochopnie!

  • Pamiętaj, że rodzina nie może umieścić osoby niezdolnej do wyrażenia swojej woli w jakimkolwiek miejscu bez zgody sądu!

  • Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku mogą być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia wojewody.

  • Przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznaj się z jej postanowieniami. Przeczytaj regulamin czy statut placówki, jeśli takie obowiązują.

  • Zawsze sprawdź czy placówka posiada zezwolenie wojewody i jest zarejestrowana w rejestrze wojewody, co oznacza że prowadzona jest w sposób legalny.
    Koniecznie zgłoś swoje spostrzeżenia do urzędu wojewódzkiego w przypadku jakichkolwiek podejrzeń odnośnie niewłaściwie sprawowanej opieki nad osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi.

senior.gov.pl

Plakat do pobrania [2.44 MB]

Bezpieczny i aktywny senior