• WIZYTA W KOSTRZYCY
    Od lat współpracujemy z Zrzeszeniem Gmin Karkonoskich, nasze dzieci zostały zaproszone do udziału w wycieczce do Kostrzycy na ekologiczne wysypisko śmieci. Była to wspaniała okazja do propagowania nowoczesnych technologii sprzyjających środowisku oraz utylizacji odpadów.