• Z WIZYTĄ U STRAŻY POŻARNEJ
    Jednym z głównych zadań naszego przedszkola jest propagowanie zdrowego trybu życia oraz bezpieczeństwo dzieci w różnych sytuacjach : w domu, w przedszkolu, na ulicy. Dlatego też nawiązujemy współpracę z różnymi instytucjami kształcącymi u naszych milusińskich wiedzę o bezpieczeństwie. Tego dnia odbyła się wycieczka autokarowa do zaprzyjaźnionej z naszym przedszkolem Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Nr 1 w Jeleniej Górze. Spotkanie ze strażakami wzbudziło wśród przedszkolaków duże zainteresowanie. Była to wspaniała okazja do rozmowy na temat odpowiedzialnej i jakże potrzebnej pracy strażaków. Przedszkolaki oglądały wozy strażackie , ich wyposażenie w sprzęt gaśniczy i ratowniczy., utrwaliły również nr alarmowe. Dzieci miały też możliwość bezpośredniej obserwacji pracy strażaków podczas symulowanej akcji gaszenia płonących samochodów.