• W trakcie wydłużonego czasu pracy , oraz na zajęciach dodatkowych dzieci świetnie bawią się wykorzystując zakupione w ramach projektu zabawki i pomoce dydaktyczne.