×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Konsultacje społeczne projektu planu ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego

Konsultacje społeczne projektu planu ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego

From 07.09.2016 12:00 until 07.09.2016 18:00

At Okrzei 28, 58-580 Szklarska Poręba, Polska

Categories: Dla przedsiębiorców i organizacji

Hits: 6202

Rate:

W związku z rozpoczęciem procesu konsultacji społecznych projektu planu ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego, Dyrektor Parku zaprasza Pana Burmistrza i wszystkich mieszkańców Szklarskiej Poręby na spotkania które odbędą się w dniu 7 września 2016 roku o godzinie 12.00 i 17.00 w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej KPN w Szklarskiej Porębie ul. Okrzei 28 w Szklarskiej Porębie.

Jednocześnie informujemy iż konsultacje będą prowadzone w trybie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm., zwanej dalej Ustawą 00S), informacja w załączeniu.