Konkurs na wsparcie finansowe dla społeczności lokalnych by upiększyć otoczenie

Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego ogłosiła nabór wniosków w ramach konkursu o granty TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO. Nabór trwa do 8 marca 2021.
Program przewiduje granty na projekty z zakresu zagospodarowania lub/i aranżacji lokalnej przestrzeni publicznej, ze szczególnym nastawieniem na powstanie lub aranżację miejsc zielonych:
a) roślinne murale,
b) portrety lub pejzaże połączone z nasadzoną roślinnością, które stworzą jedną całość,
c) ekologiczne/roślinne przystanki komunikacji publicznej,
d) ogrody kieszonkowe/parki kieszonkowe,
e) inne projekty zakładające powstanie pozytywnych, ekologicznych zmian w przestrzeni lokalnej.

Wniosek może złożyć każda instytucja lub organizacja społeczna nie działająca dla osiągnięcia zysku i posiadające zdolność prawną, np.: szkoły, fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, muzea, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki ochotniczej straży pożarnej.

Czas realizacji projektów: maks. 12 miesięcy, do 12 kwietnia 2022 r.

Dofinansowanie wynosi: od 3000 zł do 8000 zł. Otrzyma je łącznie 58 projektów, w tym:
– 18 w wysokości 8000 złotych
– 18 w wysokości 5000 złotych
– 22 w wysokości 3000 złotych

Nabór wniosków: do 8 marca'21 przez aplikację internetową.
Wyniki: 12 kwietnia 2021
Więcej informacji na stronie konkursu.