Podczas ostatniej sesji szklarskoporębskiej Rady miejskiej 28 stycznia 2021 r., radni przyjęli uchwały pomocowe dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Uchwała zwalniająca z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Uchwała przedłużająca termin na wniesienie opłaty za korzystanie w 2021 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Więcej w biuletynie miejskim POD SZRENICĄ