Zarządzanie gospodarką mieszkaniową.
Grupy Wymiany Doświadczeń,  to cykl spotkań, których celem jest opracowanie i wdrożenie w polskich samorządach metody „Bench-learningu” (BL). Metoda ta polega na współpracy samorządów w grupach roboczych w celu doskonalenia dostarczania usług publicznych poprzez mierzenie wyników realizacji zadań, z zastosowaniem wskaźników ilościowych, prowadzenie badań satysfakcji odbiorców oferowanych usług, wzajemne dzielenie się doświadczeniami w zakresie organizowania dostarczania usług i korzystanie z „dobrych praktyk” sprawdzonych przez inne samorządy.

Celem ostatecznym w skali kraju jest stały wzrost jakości usług dostarczanych mieszkańcom i przedsiębiorcom przez samorządy lokalne. Po 4 latach realizacji programu system pracy w Grupach Wymiany Doświadczeń zakłada, że stanie się on standardową metodą doskonalenia zarządzania oraz podnoszenia umiejętności profesjonalnych przez pracowników samorządowych. Oczekiwanym wynikiem pracy Grupy Wymiany Doświadczeń jest opracowanie przez uczestniczące samorządy własnych „Planów doskonalenia dostarczanych usług”. Plany te powinny dotyczyć zagadnień analizowanych w ramach pracy GWD. W trakcie przygotowania Planów uczestnicy wykorzystają umiejętności i wiedzę nabytą w trakcie pracy Grupy.

Organizatorem spotkań jest Związek Miast Polskich, do którego przynależy obecnie ponad 300 miast. Związek Miast Polskich, ma na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i kulturalnego rozwoju miast polskich.

W trakcie spotkania członkowie GWD dyskutują na temat różnych zagadnień zarządczych i metod zarządzania gospodarką mieszkaniową w ramach zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej i racjonalnej oraz ekonomicznej gospodarki mieszkaniowej (zmiana struktury własności, programy termomodernizacyjne, efektywne gospodarowanie zasobem użytkowym).

W drugiej edycji spotkań uczestniczyli przedstawiciele miast m.in. Jaworzno, Bolesławiec, Oświęcim, Kutno, Szklarska Poręba.
Uczestnikom spotkania zaprezentowano nie tylko sposoby i metody zarządzania, ale także atrakcje turystyczne naszego miasta. Nasi goście byli zachwyceni możliwościami turystycznymi, jakie drzemią w mieście pod Szrenicą.
19.06.2009 w Hotelu Bornit odbyło się spotkanie podsumowujące pobyt GWD w Szklarskiej Porębie. Samorządowcy zaprezentowali sposoby i metody zarządzania gospodarka mieszkaniową, które może w przyszłości uda się zastosować u nas.