×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

20 marca 2013 r. w hallu głównym gmachu Sejmu Marszałek Sejmu Ewa Kopacz otworzyła wystawę fotografii „Karkonosze”. Organizatorem ekspozycji są Karkonosko Izerski Zespół Parlamentarny, którym kieruje poseł Zofia Czernow i Karkonoski Park Narodowy, którym zarządza Andrzej Raj. Wystawa jest przedsięwzięciem mającym na celu przybliżenie problematyki naszych gór parlamentarzystom, ich promocję, popularyzację atrakcji turystycznych i zagospodarowania w zgodzie z naturą.
Otwierając wystawę marszałek Kopacz odniosła się do ich bogatej historii, wskazała na ich atrakcyjność i rolę w turystyce aktywnej a także w edukacji ekologicznej. Podkreśliła rolę ekologów, samorządowców i „ludzi gór” w działaniach na rzecz zachowania ich walorów przyrodniczych dla następnych pokoleń. W tym miejscu wspomniała, że Karkonosze zostały wpisane do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO. „Karkonosze są piękne w swej różnorodności i surowości – powiedziała pani Marszałek na zakończenie swego wystąpienia.
W pierwszym dniu wystawę zwiedzili parlamentarzyści i licznie przybyli dziennikarze krajowi i zagraniczni. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających, gdyż 20 marca Minister Spraw Zagranicznych RP, w obecności Prezydenta i dyplomatów zagranicznych składał w Sejmie sprawozdanie z realizacji polityki zagranicznej RP. Wystawa otwarta będzie do 25 marca.
Na wystawę przybyli przedstawiciele samorządów z rejonu Karkonoszy i mieszkańcy karkonoskich gmin. Do Sejmu specjalnie z tej okazji przybył na zaproszenie pani poseł Czernow JE biskup Stefan Cichy. Biskup legnicki znany jest z tego, że w różnych gremiach i przy różnych okazjach promuje nasze góry a sam często odwiedza Szklarską Porębę i wypoczywa w górskim klimacie. Często powtarza maksymę: „Przyroda, góry, las, urok niepowtarzalnych krajobrazów niezwykle głęboko otwierają człowieka na obecność stwórcy”.
Liczne grono studentek Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Szklarskiej Poręby zwiedziło wystawę i odbyło zajęcia w Sejmie, poznając historię polskiego parlamentaryzmu oraz system stanowienia prawa obecnie. Zaś pani Marszałek mogła poznać formy aktywności kobiet ze Szklarskiej Poręby. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia wizyty w Szklarskiej Porębie zadeklarowała, że w nasze góry przybędzie jesienią tego roku
Wizyta burmistrza Grzegorza Sokolińskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Kubieli były doskonałą okazją do licznych spotkań i rozmów na tematy samorządowe, problemy miast narciarskich i gmin parkowych.

Wystawie towarzyszą hasła: przyjedź, zobacz, poznaj, dotknij historii, zanurz się w przyrodzie, odetchnij przestrzenią.