Nadleśnictwo Szklarska Poręba informuje, że ze względu na prowadzone prace gospodarcze (usuwanie posuszów drzew), zamknięty do odwołania jest częściowo szlak niebieski prowadzący z Sobieszowa w kierunku rozdroża pod Grzybowem.  Zamknięta zostaje również pętla single tracka Skarbek, biegnąca przy Górze Sobiesz.

Obejście szlakiem żółtym z Piechowic, w kierunku Grzybowca. Zamknięte fragmenty szlaku niebieskiego oraz single tracka oznaczono na mapie kolorem czerwonym. Proponowane obejście oznaczona na mapie kolorem żółtym.