×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Projekt realizowany jest w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Szanowni Państwo.

PSDB Sp. z o.o. oraz Idea Zmiany działając na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich rozpoczyna realizację kolejnego (III) cyklu szkoleń: „Polityka równości płci dla instytucji rynku pracy”– kompleksowy program 7 szkoleń kształcący specjalistów i specjalistki ds. równości szans i równości płci. Projekt realizowany jest w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji jest jednym z głównych zadań Europejskiego Funduszu Społecznego. Obowiązujący od 1 kwietnia 2009 standard minimum równości płci w PO KL zobowiązuje instytucje do pełnej realizacji perspektywy równości szans kobiet i mężczyzn w planowaniu i realizacji projektów. Tym samym, wszystkie instytucje, które chcą przeciwdziałać wykluczeniu, bądź finansować swoje działania w ramach EFS, potrzebują specjalistycznej wiedzy dotyczącej równości szans i równości płci.

Głównym celem projektu szkoleniowego Centrum rozwoju Zasobów Ludzkich - „Polityka równości płci dla instytucji rynku pracy”  jest dostarczenie wiedzy na temat sposobu realizacji działań i projektów (zarówno realizowanych w ramach POKL, jak i codziennej pracy instytucji zaproszonych do udziału w szkoleniach) z  uwzględnieniem perspektywy równości, przeciwdziałania dyskryminacji oraz wykluczeniu.

Tematy szkoleń:

Uczestnicy objęci zostaną 7-dniowym cyklem szkoleń (na cykl składa się 7 jednodniowych szkoleń organizowanych co 2-3 tygodnie), którego ukończenie gwarantuje pozyskanie kompleksowej wiedzy na temat przeciwdziałania wykluczeniu, dyskryminacji i polityki równości płci. W ramach cyklu omówione zostaną następujące tematy:

1.     „Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć i wiek” – powstawanie mechanizmu dyskryminacji, obszary i przykłady wykluczenia oraz dyskryminacji ze względu na płeć i wiek, sposoby przeciwdziałania dyskryminacji na rynku pracy.
2.     „Gender mainstreaming – planowanie, realizacja i ewaluacja programów, projektów uwzględniających zasadę równości szans, minimalizowanie warunków sprzyjających wykluczeniu.
3.     „Możliwości wykorzystania EFS na potrzeby równości szans” – planowanie projektów
i działań przeciwdziałających dyskryminacji i promujących równość szans, planowanie projektów realizujących standard minimum równości szans w PO KL.
4.     „Pieniądze mają płeć, czyli gender budgeting” – planowanie budżetów uwzględniających perspektywę płci, analiza rynku pracy pod kątem odpłatnej i nieodpłatnej pracy świadczonej na rynku pracy.
5.      „Metody podnoszenia aktywności zawodowej kobiet” – przegląd i analiza sposobów aktywizacji zawodowej kobiet pod katem przestrzegania zasady równości, planowanie metod aktywizacji, które przeciwdziałają wykluczeniu i dyskryminacji.
6.     „Budowanie sieci współpracy z partnerami społecznymi” – tworzenie partnerstw i sieci na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji, zasady tworzenia partnerstw.
7.      „Strategie, dobre praktyki i programy międzynarodowe z zakresu wyrównywania
szans kobiet i mężczyzn” – pomysły, dobre praktyki, inspiracje z zakresu wyrównania szans kobiet, jak wykorzystać dorobek EFS oraz Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Korzyści z ukończenia pełnego cyklu szkoleń to:

  •  Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu równości szans, które zwiększą skuteczność planowanych działań i projektów.
  • Umiejętność planowania projektów, które będą realizować zasadę równości wymaganą przez fundatorów (nie tylko PO KL, ale również mechanizm norweski, FIO).
  • Możliwość bezpłatnego udziału w jedynym na rynku kompleksowym cyklu szkoleń z zakresu równości płci i równości szans.
  • Zwiększenie wiedzy i świadomości na temat dyskryminacji, wykluczenia oraz sposóbów przeciwdziałania tym zjawiskom.
  • Otrzymanie zaświadczenia ukończenia cyklu szkoleń, które wzmacnia wiarygodność instytucji w kontekście spełnienia pytania 6 Standardu minimum równości szans PO KL, dotyczącego równościowego zarządzania projektem.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić załączony formularz zgłoszenia udziału i przesłać w wersji scan na adres: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.%20" title="">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. lub faxem: 22 492 71 39.

Liczba miejsc jest ograniczona! W imieniu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz firm: PSDB i Idea Zmiany serdecznie zapraszamy do udziału w opisanym projekcie szkoleniowym. W przypadku jakichkolwiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji,

Z poważaniem,
Ariel Banaszewski
Koordynator ds. szkoleń i marketingu
Departament Szkoleń
PSDB Sp. z o.o.
ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa
tel.: + 48 22 492 71 04, +48 22 492 71 44 (w godzinach 9.00 – 17.00)
kom: +48 512 217 774 (w godzinach 9.00 – 17.00)
fax: +48 22 492 71 39
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.