Zaszczep się przeciw grypie

IZER-MED zaprasza seniorów, medyków, nauczycieli, studentów oraz pracowników i podopiecznych placówek opiekuńczych na darmowe szczepienie przeciw grypie

Szczepienie jest dobrowolne, ale zalecane. Zwłaszcza wtedy, jeśli ktoś ma niską odporność lub pracuje z osobami o zaburzonej odporności, bądź ma kontakt z wieloma osobami w pracy.

Prawo do bezpłatnego szczepienia mają:
• medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych
• farmaceuci i pracownicy aptek
• diagności laboratoryjni
• nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni
• studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów
• osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne
• pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
• pacjenci:
- zakładu opiekuńczo-leczniczego
- zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
- hospicjum stacjonarnego lub domowego
- oddziału medycyny paliatywnej
• osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
• nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
• żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariusze albo Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze
• Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
• seniorzy, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

Jeśli należysz do osób uprawnionych do bezpłatnego szczepienia, nie musisz prosić lekarza o receptę na szczepionkę ani umawiać się w przychodni. Wystarczy, że zgłosisz się do punktu szczepień w IZER-MED i umówisz się na termin zabiegu. Przed szczepieniem należy wypełnić oświadczenie, a następnie porozmawiać z lekarzem kwalifikującym do zabiegu. Zgłoś się na szczepienie zdrowy, bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki. Nie ma potrzeby przerwy pomiędzy szczepieniami np. przeciw COVID-19 i przeciw grypie.
Jeżeli jesteś pracodawcą, prowadzisz przedszkole, szkołę lub dom pomocy społecznej, możesz umówić się z punktem szczepień na organizację szczepień Twoich pracowników, studentów lub podopiecznych.
Szczepienie przeciwko grypie nie chroni w 100 proc. przed zachorowaniem, ale dzięki niemu, nawet w przypadku wystąpienia choroby, jej przebieg będzie łagodniejszy.
Najlepiej zaszczepić się na początku sezonu grypowego, czyli jesienią.
Po podaniu szczepionki odporność rozwija się w ciągu dwóch–trzech tygodni i utrzymuje się 6–12 miesięcy.
Przez dwa dni po szczepieniu możesz mieć miejscowe zaczerwienienie i ogólne złe samopoczucie, które mijają samoistnie. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia po szczepieniu niezbędny jest kontakt z lekarzem.

Zaprasza Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii IZER-MED Spółka z o. o. przy ul. Sanatoryjnej 1 w Szklarskiej Porębie. Kontakt telefoniczny 757 172 155 lub 757 172 157.