Przypominamy — każdy ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Dotyczy to zarówno budynków zamieszkałych (deklaracja A), jak i niezamieszkałych (deklaracja B).

Obowiązek nałożony na wszystkich mieszkańców dotyczy każdego źródła ciepła, jakie są zamontowane i używane w budynkach.

Deklarację musi złożyć każdy obywatel miasta lub zarządca budynku.

Szczegóły oraz wzory deklaracji