Plan polowań zbiorowych w sezonie 2021/22 w Kole Łowieckim ŁOWIEC

lp.

data

dzień tygodnia

nazwa obwodu

nr obwodu

rejon polowania

miejsce zbiórki

godzina zbiórki

prowadzący

zwierzyna łowna

Uwagi

1

2 października 2021

s/n

Szklarska Poręba

283

Obwód nr 283

Jakuszyce—Krogulec

13

A. Maćkowiak, M. Orłowski

jelenie, drapieżniki, dziki

polowanie z ambon

3 października 2021

zbiórka tylko w sobotę

2

9 października 2021

s/n

Szklarska Poręba

283

Obwód nr 283

Jakuszyce—Krogulec

13

A. Maćkowiak, M. Orłowski

jelenie, drapieżniki, dziki

polowanie z ambon

10 paźdzernika2021

zbiórka tylko w sobotę